Uiteenlopende gevolgen in Watertechnologiesector als gevolg van Coronapandemie

Uit de meest recente peiling in januari, blijkt dat bedrijven nog steeds nadelige gevolgen ondervinden van de Coronapandemie. Opvallend is dat 74 procent van de respondenten geen omzet verlies verwacht. Daarmee is dat het hoogste percentage sinds het uitsturen van de enquête in april. Het percentage met verminderde R&D inzet is gedaald van naar 4 procent. Het aantal bedrijven dat onvoldoende werk heeft of verwacht is gestegen van 17% naar 26% en het aantal bedrijven dat de NOW of TOZO regeling heeft aangevraagd is verdubbelt van bijna 8 procent in december tot meer dan 16 procent in januari.

Het aantal respondenten dat medewerkers op andere activiteiten heeft ingezet is gestegen van 46 procent in december naar 50 procent en is daarmee het hoogste aantal sinds april, toen deze enquete voor het eerst werd uitgestuurd. 8 procent van respondenten heeft medewerkers moeten ontslaan of heeft contracten niet verlengd en is daarmee het laagste aantal sinds april.

“Deze regelmatig gehouden enquetes geven ons een goed beeld over een langere periode van de gevolgen van de coronapandemie voor de watertechnologie sector in Nederland” aldus Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance. “Met de steeds veranderende maatregelen is het belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn voor de sector zodat we de uitkomsten goed kunnen gebruiken in de terugkoppeling naar de overheid. Het is goed om te zien dat het aantal bedrijven dat geen investeringen meer doet is gedaald naar 16 procent en dat het aantal bedrijven met verminderde R&D inzet is gedaald naar 4 procent. Aan de andere kant zien we juist dat het aantal bedrijven dat belemmering ervaart door ziekte van medewerkers sterk is gestegen naar 43 procent. De verdubbeling van het aantal bedrijven dat gebruikt maakt van de NOW of TOZO regeling is verontrustend om te zien.” aldus Molenkamp.

In opdracht van TKI Watertechnologie brengt de WaterCoalitieNL (Water Alliance, het Netherlands Water Partnership en Envaqua) sinds april 2020 in kaart wat de economische effecten en knelpunten voor de sector zijn als gevolg van de corona pandemie en de daartegen genomen maatregelen. Waar lopen ondernemers tegenaan en zijn daar waar mogelijk oplossingen voor te vinden? Om dit inzichtelijk te krijgen is een korte enquête opgesteld die regelmatig wordt uitgestuurd.

Alle cijfers en uitkomsten leest u hier.