De Expertgroep Resource Recovery zet zich in voor de bevordering van innovatieve oplossingen rondom proces- en afvalwater en watermanagement. Wij richten ons op advies en oplossingen ten aanzien van waterbehandeling en hergebruik. Terugwinning van reststoffen is hier ook onderdeel van. Expertgroep Resource Recovery richt zich zowel op stedelijk als industrieel afvalwater en andere waterige stromen zoals digestaat. Wij zijn er voor iedereen die met (afval)water te maken heeft. Om kennis te delen of bezig te zijn met wet- en regelgeving.

“Afvalwater is eigenlijk niet de juiste benaming want het water zelf is geen afval. Het zou gezien moeten worden als een waterbron.”

Uitdagingen

Om herbruikbaar water opnieuw in te zetten bestaan nu in Nederland nog diverse uitdagingen, die afhangen per locatie en beoogde toepassing. Factoren zoals verschil in lozingsprijs (buiten-/binnenwater), wettelijke eis om drinkwater te gebruiken, risico analyses die niet genormaliseerd zijn, en ga zo door. De expertgroep is actief bezig om op nationaal en regionaal niveau deze uitdagingen aan te gaan, zodat efficiënter met de grondstof drinkwater omgegaan kan worden.

Door de lage prijs van drinkwater zijn er nu nog weinig prikkels om er zuiniger mee te zijn. Met een integrale waterprijs of een hogere heffing op water is deze druk misschien op te voeren, echter focus op waarde creëren binnen de keten is beter.

Wat is Resource Recovery?

Bij Expertgroep Resource Recovery houden wij ons bezig met de volgende thema’s: behandeling, zuivering, hergebruik, en nevenprocessen zoals ontwatering, indikking, scheiding, slibverwerking, bioresources, chemicals.

Doelstellingen Expertgroep

Wij focussen ons op industrieën, waterschappen, drinkwaterbedrijven en de Rijksoverheid. Dit doen wij met workshops, praktijkdagen en door in gesprek te blijven met overheden en branche organisaties. Denk aan het Nationale Watersymposium en de Aqua Nederland vakbeurs.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn: 

  • Het bevorderen van innovatieve praktische oplossingen voor herbruikbaar water & watermanagement (de kringloop van water qua ontwikkeling en implementatie.
  • Eindgebruikers van de juiste informatie voorzien, die lokaal meerwaarde kan opleveren.
  • Daarnaast blijft het uitwisselen van kennis, kunde en inzicht belangrijk. Waarbij wij als collectief met betere praktische onderbouwde oplossingen komen voor de lokale eindgebruiker en door samen in overleg te gaan te peilen welke problemen aangepakt moeten of kunnen worden.

Expertgroep leden

SDG’s als leidraad

In de expertgroepen nemen wij de SDG’s al leidraad om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze organisaties, gemeenschappelijk als branche, nationaal en internationaal. De ambitie van Water Alliance is namelijk om onze omgeving leefbaar en gezond te houden en klimaatverandering te beperken en te beheersen. Samen werken wij er keihard aan om maximaal te scoren en andere landen te inspireren om tot verbetering te komen. De Expertgroep Resource Recovery richt zich specifiek op de volgende SDG’S:

Wil jij bijdragen aan onze expertgroep?

Hebben jullie ook innovatieve oplossingen rondom proces- en afvalwater en watermanagement? Vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact met ons op!