De WaterCampus in Leeuwarden is het fysieke knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector en heeft de ambitie een verbindende rol te vervullen in deze sector voor heel Europa.

De WaterCampus organiseert samenwerking tussen (inter)nationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de watertechnologiesector. Doel hiervan is synergie te creëren voor innovatie, onderwijs en ondernemerschap van wereldniveau en om daarmee de positie van Europese watertechnologie te versterken. WaterCampus biedt naast deze samenwerkingsfunctie een unieke onderzoeksinfrastructuur en is daarmee een ontmoetingsplaats van wetenschappers en bedrijven wereldwijd.

De internationale samenwerking, die vanuit WaterCampus Leeuwarden wordt georganiseerd en gestimuleerd, leidt tot kennis, talent en ondernemerschap waarmee bijgedragen wordt aan het oplossen van de wereldwaterproblemen.

Meer informatie vindt u op: www.watercampus.nl

 

Drie pijlers WaterCampus + managing partners