De informatie op deze site, de teksten en het beeldmateriaal vallen onder het copyright van wateralliance.nl. Aan de op deze website aanwezige informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Realisatie website
Compion, Leeuwarden
Internet compion.nl
E-mail info@compion.nl

Redactie
Marketing & Communicatie Water Alliance
E-mail info@wateralliance.nl
Telefoon +31 (0)58 284 90 44

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Water Alliance wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling en door het ministerie van EZ, Pieken in de Delta