Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.

De regeling kent 3 instrumenten die voor mkb-ondernemers interessant kunnen zijn:

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, markt-verkenning of industrieel onderzoek? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.

Heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden kunt u gebruik maken van een voucher. Met deze ‘waardebon’ kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

Werkt u met andere mkb’-ers om producten, productie-processen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal€ 100.000 per deelnemer.

Hoe kan ik mij hiervoor aanmelden?

Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument. Voor de MIT-regeling gelden 5 regio’s. Informatie over de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio’s of via mijn.rvo.nl.