In 2010 hebben een aantal partijen in Noord-Nederland de handen ineen geslagen. Met de oprichting van de Water Alliance als cluster- en netwerkorganisatie worden de activiteiten rondom de ontwikkeling van de WaterCampus Leeuwarden versterkt en ondersteuning geboden aan de groei van de bedrijvigheid in de Nederlandse watertechnologie. De Water Alliance is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, en regionale- en landelijke overheden. Anno 2017 werkt de Water Alliance als landelijke netwerkorganisatie met ruim 100 leden, waarvan de meerderheid wordt gevormd door technologie ontwikkelend Nederlands bedrijfsleven.

Participanten, naast de aangesloten bedrijven binnen de Water Alliance, zijn onder andere:

Daarnaast participeert Water Alliance in diverse landelijke en Europese projecten. Kijk voor meer informatie over de projecten op de Projectenpagina.