Onze maatschappij vraagt dringend om meer en betaalbare woningen en om behoud van een goed werkende drinkwatervoorziening. Jongeren kunnen het ouderlijk huis niet verlaten omdat er onvoldoende woningen zijn en de drinkwatervoorziening staat onder druk vanwege het hoge hoofdelijke verbruik van drinkwater in Nederland, dalende grondewaterstanden en afnemende kwaliteit van bronnen. De gevolgen van de klimaatverandering zijn daarmee direct voelbaar. In bijzonder in de steden waar de toenemende buitentemperatuur leidt tot onleefbare woonsituaties.

” Wateropslag en –hergebruik is essentieel om klimaatneutrale en betaalbare woningen te realiseren.”

Expertpaper – Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

In het expertpaper staat uiteen gezet en onderbouwd waarom het opvangen van hemelwater van vitaal belang is om de uitdagingen van de veranderende klimaatomstandigheden beheersbaar te maken. Het huidige watersysteem is niet ingericht om met de toenemende hitte en extreme weersomstandigheden zoals droogte en piekbuien verantwoord om te gaan. Wat er mogelijk is en hoe we intelligent om kunnen gaan met hemelwater staat uitvoerig beschreven in ons expertpaper Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Wet- en regelgeving

Het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit verhinderen dat in Nederland beschikbare technologie, van innovatieve technologie tot waterloze urinoir die al decennia worden toegepast, in woningen worden toegepast. Waterhergebruik is nog niet opgenomen in de BREEAM, BENG en MPG-normen. Het Europees parlement roept de Europese commissie op tot het maken van wetgeving om de watervoetprint van burgers en industrie te verlagen.

Slimmer omgaan met regen-, ‘grijs’- en afvalwater is essentieel

Water en drinkwater was de afgelopen eeuw ruim beschikbaar en goedkoop. De drinkwaterkwaliteit is Nederland is ongekend hoog. Nu de beschikbaarheid van grondwater onder druk staat en er 900.000 woningen gebouwd moeten gaan worden moet het gebruik van water in huizen en gebouwen veranderen. We moeten water uit douches en bad, uit regenwater hergebruiken in huis. We moeten regenwater en ‘grijs’ water gebruiken in huis en op en in de omgeving van ons huis om te koelen en de omgeving groen te houden. En we moeten ‘zwart water’ (afvalwater) gebruiken om energie te produceren, grondstoffen uit terug te winnen en toe te voegen aan het lokale watersysteem.
We kunnen -net als in België- het watergebruik terugbrengen naar minder dan 100 liter per persoon per dag. En daarmee niet 900.000, maar 1,5 miljoen extra woningen realiseren binnen de grenzen van het bestaande drinkwatersysteem in Nederland.

Doelstellingen expertgroep

Het versnellen van de toepassing van technologie om water in huis opnieuw te gebruiken en regenwater toe te passen om daarmee het hoofdelijk verbruik van drinkwater te beperken en het energieverbruik in en om de bebouwde omgeving te beperken.

Expertgroep leden:

SDG’s als leidraad

Onze ambitie is om onze omgeving leefbaar en gezond te houden en klimaatverandering te beperken en te beheersen. Een zwembad met onjuist ingeregelde installaties vreet energie en verspilt water. Dit heeft onnodig hoge exploitatiekosten tot gevolg. Door de juiste technieken toe te passen kunnen we bijdragen aan verduurzaming in een veilig en gezonde zwembadomgeving.

Wil je bijdragen aan onze expertgroep? 

Zijn er bij jouw onderneming innovaties of oplossingen waardoor we beter kunnen omgaan met ons schaarse water? Deel het met ons, we doen er alles aan om verandering in beweging te krijgen.