Wij doen er alles aan om iedereen in Nederland van veilig water te voorzien en voor betere wetgeving rondom legionella te zorgen. Daarnaast stelt Expertgroep Legionella kennis beschikbaar bij instanties die zich bezighouden met legionellapreventie. Wij willen het legionella besmetting (Veteranenziekte) risico zoveel mogelijk beperken.

Met behoud van drink-, proces-, en koelwaterveiligheid in de wereld en Nederland als gidsland staat de Expertgroep Legionella voor:

 • Drinkwaterkwaliteit verhogen om legionella voorkomen
 • Energiekosten voor huishoudens en bedrijven verlagen
 • Kosten voor watervoorziening in gebouwen verlagen 
 • Legionella wetgeving effectiever te maken
 • Water besparen

“Wij houden het water in Nederland veilig voor iedereen!”

Wet- en regelgeving

De Expertgroep Legionella houdt zich onder andere bezig met de volgende wet- en regelgeving:

 • Drinkwaterwet
 • Drinkwaterbesluit
 • Europese kaderrichtlijn water
 • Arbo richtlijn
 • Relevante certificering

Vragen? Of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Wat is Legionella?

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius is. Bij het vernevelen van dit water is het mogelijk dat iemand besmet raakt. Dit gebeurt bij het inademen van deze waterdruppeltjes. Bij tussen de 300 en 400 patiënten ontstaat jaarlijks een longontsteking door legionella. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk iets hoger. In de laatste jaren neemt het aantal patiënten met een longontsteking door legionella toe.

Waar vormt legionella een risico?

 • Douches
 • Koeltorens
 • Fonteinen
 • Overige vervuiling van water

Doelstellingen Expertgroep

Wij doen er alles aan om Nederland veilig water te geven en zetten ons in voor eenduidige en duidelijke wetgeving. Dit doen wij door te discussiëren over wet- en regelgeving, deel te nemen in NEN-commissies, legionella-analyses te inventariseren, een actieve rol te spelen binnen Aqua Europe en in contact te zijn met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het verhitten van water wordt veelal toegepast om Legionella te inactiveren en/of af te doden. We streven naar wet- en regelgeving waarbij dit verantwoord op een andere wijze gaat met een lagere watertemperatuur. Door toepassing van de meest efficiënte technologieën kan verwantwoord energie bespaard worden en de impact op het milieu worden verkleint.

Uit onderzoek is gebleken dat Afvalwaterzuiveringen een risico vormen voor legionellabesmettingen als expertgroep dragen wij actief bij aan het vergaren van kennis en het aanreiken van mogelijke oplossingen. Als expertgroep delen wij onze ervaringen en kennis met brancheverenigingen, overheden en kennisinstituten.

 • De expertgroep adviseert en bemiddelt actief in relatie tot wet- en regelgeving op het gebied van legionellapreventie in Nederland en Europa. 
 • Gefocust op het toepassen en verbeteren van alle mogelijke preventietechnieken. 
 • Invloed uitoefenen op andere instanties die zich met legionellapreventie bezighouden zoals KWR, TVVL of ISSO.

Expertgroep leden:

Voorzitter:
Egbert Leiting

SDG’s als leidraad

De ambitie van Water Alliance is om onze omgeving leefbaar en gezond te houden en klimaatverandering te beperken en te beheersen.

Wil jij bijdragen aan onze expertgroep? 

De expertgroep Legionella werkt aan het verspreiden van de benodigde kennis in de markt. Deze expertgroep bestaat uit leden die elk voor zich specifieke kennis hebben van Legionella en Legionellabestrijding dan wel voorkoming. Met onze expertgroep willen we deze kennis niet alleen delen, maar willen we ook invloed uitoefenen op richtlijnen en voorschriften. We komen regelmatig samen om te overleggen en te brainstormen met belanghebbenden. 

Wil jij bijdragen aan onze expertgroep? Of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op!