CircInWater is een Europees gefinancierd project waar 5 water-/cleantechnologie clusters uit 5 verschillende landen samenwerken om Europese mkb-partijen te ondersteunen (met name financieel). Voornamelijk bij de ontwikkeling van wateroplossingen binnen de agrifood- en energie intensieve sectoren (pulp&paper, mijnbouw, staal, chemie).

Focus op financiële ondersteuning van EU mkb
Belangrijkste onderdeel van het project is de financiële ondersteuning die het project biedt waarbinnen €1.050.000 beschikbaar is voor Europese mkb-partijen, wat gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van wateroplossingen binnen de agrifood en energie-intensieve sectoren (pulp&paper, mijnbouw, staal, chemie). Er kan financiële ondersteuning worden verkregen voor de volgende drie verschillende onderdelen:

  • Innovatie,
  • Kennis/externe expertise
  • Internationalisering

In totaal kan een bedrijf maximaal €60.000 financiële ondersteuning ontvangen uit dit project. Het is ook mogelijk om financiële ondersteuning voor meer dan één van bovenstaande onderdelen te ontvangen tot een maximum van €60.000 per mkb-partij.

Hoe kan ik hier als Nederlands watertechbedrijf gebruik van maken?
De financiële ondersteuning voor het onderdeel innovatie wordt vanaf eind maart 2023 opengesteld. Dit betekent dat mkb-partijen vanaf deze openstelling aanvragen kunnen indienen voor een projectidee. De belangrijkste criteria waaraan voldaan moet worden zijn:

  • Het moet gaan over activiteiten m.b.t. opschaling, pilot, testen, demonstratie, productontwikkeling (TRL 5-9)
  • Project moet een relatie hebben met de agrifood of energie-intensieve sectoren (pulp&paper, mijnbouw, staal, chemie)
  • Kan een nationaal of internationaal project zijn, met of zonder partners
  • Alleen mkb partijen kunnen financiering krijgen

Rol Water Alliance
Water Alliance wil de mogelijkheden en deze financiële ondersteuning voortvloeiend uit dit project zo goed mogelijk beschikbaar stellen voor de Nederlandse watertechnologiesector. Dit zodat Nederlandse mkb-partijen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden uit het project. Water Alliance zal de mogelijkheden daarom breed en proactief communiceren met de Nederlandse watertechnologiesector.

Overige informatie:
Projectperiode: 2022-2025
Budget: €1.442.360, waarvan €1.050.000 beschikbaar is voor mkb

Overige partners:            

ZINNAE (Spanje)
Blue Economy Mikkeli (Finland)
Water Cluster Finland (Finland)
France Water Team (Frankrijk)
CREA Hydro&Energy (Tsjechië)
Innovation centre of the Olomouc Region (Tsjechië)

Vragen of interesse in het project?
Neem contact op met Stefan Bergsma via s.bergsma@wateralliance.nl of +31(0)611101240 of met Rixt Sinnema via r.sinnema@wateralliance.nl of +31(0)612884530

Op de hoogte blijven? Volg de ontwikkelingen van het project via LinkedIn.