In Flevoland hebben overheden, kennisinstellingen en bedrijven de handen ineen geslagen om een watertransitie op gang te brengen.

In WaterLab Circulair Water worden leveranciers uitgedaagd om samen met eindgebruikers in 7 praktijksituaties innovaties te testen. Via launching customership gaan zij aan de slag met het circulair maken van de watervoorziening. De resultaten worden gebruikt om te laten zien dat circulair water de toekomst heeft. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Het mag inmiddels bekend zijn dat water steeds schaarser wordt. Vaak wordt drinkwater gebruikt en hergebruik daarvan is nog beperkt. Daarom is het nodig om slimmer en efficiënter met water ( maar ook met energie) om te gaan.

In het project WaterLab Circulair Water werken provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland (mede namens het Samenwerkingsverband SAF (Samenwerking Afvalwater Flevoland), Water Alliance en STOWA samen met eindgebruikers die een pilot aangemeld hebben. De regio Flevoland wordt daarbij ingezet als proeftuin op het gebied van verduurzamen van de gehele waterketen, en de praktijk is daarin een speerpunt.

Leveranciers worden uitgedaagd om samen met eindgebruikers in 7 praktijksituaties innovaties te testen. De deelnemende eindgebruikers zijn werkzaam in de domeinen “voedselverwerkende industrie”, “wonen, werken en leren”, “bedrijfsterreinen”, en “recreatie”. Elk project is vanwege de omvang en specifieke uitdagingen uniek en vergt de toepassing van een of meer nieuwe technologieën. De eindgebruiker betaalt mee aan de nieuwe toepassing.

Door het project wordt er geïnvesteerd in de kenniseconomie en wordt er kennis opgedaan over het economisch verduurzamen van de waterketen. Ook wordt er bijgedragen aan een verbetering van het kennisniveau en het innovatiepotentieel van de watersector en daarmee versterking van deze economische sector als geheel. Daarnaast draagt het delen van kennis en de ervaringen van de pilots bij aan het versnellen van de watertransitie.

Meer informatie over dit project is te vinden op: WaterLab Circulair Water – Provincie Flevoland