Koeltorens onttrekken water uit de leefomgeving. In koeltorens pas je chemicaliën toe die het milieu belasten bij de productie, het transport en gebruik. Koeltorens verbruiken veel energie en geven warmte af aan de buitenlucht. Daar horen risico’s bij. Wij doen er alles aan om de bewustwording rondom deze risico’s te vergroten. Voor gebruikers, beheerders, klanten en handhavers. 

Expertgroep Koelwater staat voor:

 • Wet- en regelgeving voor het verlagen van de risico’s rondom koeltorens.
 • Handhavers en beheerders opleiden om op basis van deze kennis tot inzicht te komen.

“Wij geloven dat kostenefficiëntie, risico’s verlagen en duurzaamheid hand in hand gaan. Het doel is om zo min mogelijk water, chemicaliën en energie te verbruiken.”

Wet- en regelgeving

Wij zijn gespecialiseerd in de wet- en regelgeving omtrent koelwater en we nemen je graag mee in de belangrijke thema’s die er spelen. Nu en in 2022. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!

Wat is koelwater?

Koelwater is water om iets mee te koelen. Het water verdampt of warmt op tijdens dit proces. Koelwater gebruiken we voor het koelen van motoren en op andere plaatsen binnen het industriële proces. Een koeltoren gebruik je bij het afkoelen van een elektriciteitscentrale. Tijdens het koelproces staat centraal: één liter water heeft 1 kilocalorie nodig om 1 graad celcius op te warmen. Dit toont aan dat water relatief veel absorptievermogen heeft. Waardoor water uitermate geschikt is als koelvloeistof.

Warmte verplaatst zich via een warmtewisselaar. Ook zijn er processen waarbij je water aan het einde van een proces toevoegt. Dit gebeurt bij elektriciteitscentrales. Hierbij zet je het water maximaal in en ontstaat er stoom wanneer het maximale absorptievermogen benut is. Ook de waterdruk en zuiverheid van het water speelt hierin een rol. Om het gedrag van water te veranderen, is het mogelijk chemische middelen toe te voegen. Denk aan middelen om de groei van algen te remmen of waarmee je corrosie vermindert. Ook is het mogelijk om water te demineraliseren. Waardoor je de warmteoverdracht verbetert en kalkafzetting voorkomt.

Koelwaterboek > Duurzaam Koelwatergebruik 

We hebben een voorschot genomen op de toekomst van koelwater met minder water, minder energie, minder koelwater. Het staat allemaal beschreven door onze expertgroep in het koelwaterboek Duurzaam Koelwatergebruik dat iedere beheerder in zijn bezit moet hebben.

Aanvraag hardcopy Koelwater boekje

Ons Koelwater boekje hebben we ook beschikbaar in een gedrukte uitvoering met softcover. Vul hieronder de gegevens in en we zorgen ervoor dat je de gewenste hoeveelheid ontvangt.

 • Prijs: 17,50 €
  Kosten zijn inclusief handling en verzendkosten en exclusief BTW.
 • Als verzendadres afwijkt van facturatiegegevens, deze graag vermelden bij opmerkingen.

Doelstellingen expertgroep

De koelwatersector naar een hoger niveau tillen door het delen van actuele kennis in een markt die te maken heeft met toenemende stringentere milieueisen op het gebied van energie en water. Naast het vergroten van de duurzaamheid van koelwatersystemen besteedt de expertgroep specifiek aan-dacht aan het verminderen van de risico’s op legionellabesmettingen rondom koeltorens.

Dit doet de expertgroep door o.a. de volgende activiteiten, waarbij samengewerkt wordt met de industrie, drinkwaterbedrijven en handhavers, toezicht­hou­ders en beleidsbepalers van de overheid:

 • Daar waar de mogelijkheid wordt geboden, meedenken en expertise inbrengen bij beleidswijzigingen of aanpassingen van richtlijnen op koelwatergebied en de consequenties hiervan uitleggen aan gebruikers van koelwater.
 • Organiseren van activiteiten zoals seminars en TechTalks over nieuwe ontwikkelingen zowel op het gebied van wet- en regelgeving als op technisch vlak en over relevante praktijkcases.
 • Doorgeven van kennis zoals via de publicatie van het in 2022 verschenen boek over “Duur-zaam Koelwatergebruik”.
 • Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en het in perspectief plaatsen van duurzame technologieën en duurzaam koelwaterbeheer.
 • Het voorbereiden op de toekomstige herziening van de Europese richtlijnen rond koelwater zoals vastgelegd in de BREF.

Expertgroep leden:

Voorzitter:
Antoine van Hoorn

SDG’s als leidraad

In de expertgroepen nemen wij de SDG’s al leidraad om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze organisaties, gemeenschappelijk als branche, nationaal en internationaal. De ambitie van Water Alliance is namelijk om onze omgeving leefbaar en gezond te houden en klimaatverandering te beperken en te beheersen. Samen werken wij er keihard aan om maximaal te scoren en andere landen te inspireren om tot verbetering te komen. De Expertgroep Koelwater richt zich specifiek op de volgende SDG’S:

Wil je bijdragen aan onze expertgroep? 

Er is nog veel werk te verzetten om het koelproces toekomstbestendig te maken. Haak aan en help ons dit proces de juiste kant op te krijgen. Heb je een specifieke vraag of wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op!