Micro-organismen, waaronder bacteriën, virussen, schimmels, kunnen de volksgezondheid direct bedreigen, maar ook indirect bijvoorbeeld via voedsel en water (drinkwater, industrieel, afvalwater, oppervlaktewater). Micro-organismen kunnen leiden tot slecht presterende installaties en daarmee tot onnodig energieverbruik. Sommige micro-organismen zijn resistent tegen bestaande bestrijdingsmiddelen.

De Expertgroep Biociden en Desinfectie wil de negatieve invloed van micro-organismen -in de breedste zin- beperken. Daarom proberen we informatie zo zuiver mogelijk neer te leggen bij iedereen die te maken heeft met biociden en desinfectie. Door transparant te zijn, vragen te beantwoorden, deel te nemen aan het Platform Biociden en in contact te zijn met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

“Wet- en regelgeving verkeerd interpreteren is een risico wanneer het over biociden en desinfectie gaat. Ruis op de lijn neutraliseren wij.”

Wet- en regelgeving

Wij doen er alles aan om duidelijkheid te geven rondom biociden en desinfectie. Met name door eenduidig te informeren over wet- en regelgeving. Wij werken daarin samen met Platform Biociden, de Nederlandse overheid en Europese Unie (EU). Expertgroep Biociden en Desinfectie communiceert over alle documenten die het Platform Biociden deelt. Documenten waarin de meest recente ontwikkelingen omtrent biociden en reglementen beschreven zijn. Om de leesbaarheid te verbeteren maakt Expertgroep Biociden en Desinfectie hier een eigen vertaalslag in.

Doelstellingen Expertgroep

We willen de negatieve invloed van micro-organismen -in de breedste zin- beperken. Dit doen we door:

  • De water- en voedselkwaliteit te waarborgen en verhogen;
  • De energielasten voor huishoudens en bedrijven te verlagen;
  • We willen dat de maatschappij het nut van biocides blijft erkennen en waarderen;
  • Ook resistente micro-organismen effectief te blijven bestrijden;
  • Beperken van de toegediende hoeveelheid biociden door te zoeken naar innovatieve manieren (combinatietechnieken) om het doel te bereiken.

Expertgroep leden:

Voorzitter:
Matthijs Westerlaken

SDG’s als leidraad

In de expertgroepen nemen wij de SDG’s al leidraad om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze organisaties, gemeenschappelijk als branche, nationaal en internationaal. De ambitie van Water Alliance is namelijk om onze omgeving leefbaar en gezond te houden en klimaatverandering te beperken en te beheersen. Samen werken wij er keihard aan om maximaal te scoren en andere landen te inspireren om tot verbetering te komen. De Expertgroep Biociden en Desinfectie richt zich specifiek op de volgende SDG’S:

Wil je bijdragen aan onze expertgroep? 

We staan altijd open voor enthousiaste partijen die een bijdrage willen leveren in onze expertgroep. Heb je een specifieke vraag? Behoefte aan meer informatie? Aanmelden bij onze expertgroep? Neem dan contact met ons op!