In samenwerking met FMO, Atradius, Rebel Group, RVO en andere financiële instellingen zoekt het programma op maat naar innovatieve financieringsmogelijkheden om zo de proposities verder te versterken.

Het WTEX10 programma streeft ernaar aan het einde van de uitvoeringsfase (1 december 2021) een aantal succesvolle export trajecten te hebben opgestart in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Trajecten waarbij consortiumvorming met binnenlandse en buitenlandse partijen tot stand is gekomen en waar Nederlandse watertechnologiebedrijven in participeren.

Met een aantal vooraanstaande watertechnologie MKB bedrijven én in samenwerking met lokaal actieve Nederlandse ingenieursbureaus en consultants, wordt met een focus op Europa marktkansen voor maximaal vijf landen in kaart gebracht. Daarnaast worden consortia gevormd met kleinere Nederlandse watertechnologie-leveranciers en drinkwaterbedrijven. Het programma WTEX10: Accelerating Dutch Water Technology Export richt zich op vergroting van de export in de watertechnologiesector. (Tekst gaat door onder de afbeelding)

Klik op de afbeelding om de flyer te bekijken,

Drie Sporen

Het programma werkt langs drie sporen aan het vergroten van de watertechnologie-export. Focus, Creating the integrator en Synergie in de keten. Om deze sporen succesvol te laten zijn omvat het programma activiteiten die passen binnen de vier building blocks branding, market intelligence, samenwerking en consortiavorming en toegang tot financiering.

Spoor 1: Focus
Dit spoor heeft tot doel de export structureel te laten groeien, door met een kopgroep van watertechnologiebedrijven de markt te analyseren en bewerken in voor nu twee landen: het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Spoor 2: Creating the integrator
Doel van dit spoor is te komen tot het aanbieden van een compleet DBFOM (Design, Build, Finance, Operate & Maintain)-traject waardoor de Nederlandse watertechnologiesector een ander marktsegment kan bedienen waarmee de omvang van opdrachten/export aanmerkelijk kan toenemen.

Spoor 3: Synergie in de keten
In buitenlandse projecten is weinig synergie tussen Nederlandse ingenieursbureaus, consultants en de Nederlandse watertechnologiesector. Vanuit Spoor 3 zoeken we in de focuslanden uit Spoor 1 de synergie op waarbij de betrokken bedrijven over en weer beter gebruik kunnen maken van elkaars marktkennis.

Building Blocks

1. Brand de identiteit
Actief internationaal promoten van Nederlandse watertechnologie-expertise door innovatieve marketingtechnieken

2. Ontwikkeling market intelligence
Ken je markt: Samenwerking opzoeken met lokale partners en bedrijven en zo market intelligence opdoen

3. Samenwerking en consortiavorming
Actief benaderen en zoeken van potentiele consortiumpartners

4. Toegang tot financiering
Faciliteren van toegang tot financiering door financieringskennis te ontsluiten en partijen te verbinden

Het WTEX10 programma is een initiatief van Topsector Water & Maritiem in samenwerking met FMO en het Netherlands Water Partnership (NWP). De eerste uitvoeringsfase van het programma wordt ondersteund door Topsector Water & Maritiem en de Rijksoverheid onder andere via het programma Partners voor Water. NWP en Water Alliance voeren het programma uit.

Contact

Wilt u meer informatie over het WTEX10 programma, neem dan contact op met:

Voor Spanje:

Harro Brons |+31 (0)653117624 |International Business Development Manager |h.brons@wateralliance.nl

Voor VK: Stefan Bergsma | Internationaal Project Manager, Water Alliance | s.bergsma@wateralliance.nl

Sander Janssen | NWP | Sander.Janssen@outlook.com

Programmamanager: Steven van Rossum | steven@vrossum.com