Het programma WTEX10: Accelerating Dutch Water Technology Export is een vervolg op het programma van 2021 en richt zich op structurele vergroting van de export in de watertechnologiesector. De doelgroep is primair bedrijven van ca 10-75 medewerkers met internationale groei ambities: scale-ups.

Met een aantal vooraanstaande watertechnologie MKB bedrijven wordt met een focus op specifiek het Verenigd Koninkrijk, Spanje, VS en Duitsland marktkansen verkend. Het programma onderscheid twee markten en heeft voor ieder een specifieke aanpak ontwikkeld:

1. Landen met ontwikkelde markt voor watertechnologie

Gezamenlijke goed voorbereide specifieke watertechnologie missies, waardoor:

  • Schaal en specifieke positionering tijdens evenementen
  • Geeft gezamenlijk podium voor Nederlandse bedrijven
  • Matchmaking

2. Ontwikkelingslanden/Combilanden

  • Door samenwerken van Nederlandse NGO’s en Watertech sector SDG6 impact bereiken en Nederlandse bedrijven vergroten export naar deze markt. Combinatie van hulp, handel en financiering waardoor duurzame ontwikkeling ontstaat.
  • Vooralsnog schaalbare pilots in combilanden

Building Blocks

Het programma kent 4 building blocks die toegepast worden in beide markten:

1 Branding de identiteit
Actief internationaal promoten van Nederlandse watertechnologieexpertise door innovatieve marketingtechnieken

2 Ontwikkeling market intelligence
Ken je markt: Samenwerking opzoeken met lokale partners en bedrijven en zo market intelligence opdoen

3 Samenwerking en consortiavorming
Actief benaderen en zoeken van potentiële consortiumpartners

4 Toegang tot financiering
Faciliteren van toegang tot financiering door financieringskennis te ontsluiten en partijen te verbinden

Het WTEX10 programma is een initiatief van de Rijksoverheid, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Topsector Water & Maritiem in samenwerking met Water Alliance en het Netherlands Water Partnership (NWP).

Artikelen over WTEX10:

Contact

Wilt u meer informatie over het WTEX10 programma, neem dan contact op met:

Harro Brons
+31 (0)653117624
International Business Development Manager
h.brons@wateralliance.nl

Steven van Rossum
Programme Manager
steven@vrossum.com

Voor Spanje:

Juliette Douglas
+31 (0)683706450
Liaison Business Development
j.douglas@wateralliance.nl

Voor het Verenigd Koninkrijk:

Stefan Bergsma
+31 (0)611101240
International Project Manager
s.bergsma@wateralliance.nl

Sander Janssen
International Project Manager
Sander.Janssen@outlook.com

Voor de Verenigde Staten:

Stefan Bergsma
+31 (0)611101240
International Project Manager
s.bergsma@wateralliance.nl

Arjan Braamskamp
+31 70 304 3700
Team Lead Business Relations
a.braamskamp@nwp.nl