Waarom een expertgroep Waterontharders?

Deze Expertgroep is ontstaan uit een initiatief van een zestal bedrijven die in 2023 gestart zijn met de ambitie zich te verenigen om de branche te vertegenwoordigen en het imago van de waterontharder te verbeteren.

De Expertgroep Waterontharders bestaat uit merkeigenaren en fabrikanten die als kerntaak in hun bedrijfsvoering waterontharders ontwikkelen voor, leveren aan en/of installeren bij consumenten.  Product moet voldoen aan de definitie van een waterontharder.

Een product dat in staat is meetbaar water te ontharden met de mogelijkheid de hardheid te reduceren naar NUL dH, een (zelfregenererende) ionen(uit)wisselaar, zonder de zuurgraad (PH-waarde) of geleidbaarheid van het water te beïnvloeden.

Bedrijven conformeren zich aan de actuele richtlijn voor installatie van een waterontharder. Deze richtlijn betreft een groeidocument en wordt zo nodig geactualiseerd en vastgesteld door de Expertgroep Waterontharders.

Imagoverbetering / PR

De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is prima, er is geen reden om vanwege gezondheidsaspecten over te stappen op zacht water. Wel biedt een waterontharder tal van praktische voordelen die het dagelijkse leven vergemakkelijken en op de lange termijn kosten kunnen besparen. Het zorgt voor minder gebruik van schoonmaakmiddelen (en is daarmee dan ook goed voor het milieu), beschermt huishoudelijke apparaten en verhoogt het comfort in huis. Kalkvrij water zorgt voor energiebesparing. Hoeveel energie precies kan worden bespaard hangt af van de waterhardheid in de regio en het (warm)waterverbruik. Voor veel huishoudens zijn deze voordelen voldoende reden om te kiezen voor een waterontharder. Het is aan de Expertgroep om te bepalen hoe zij gezamenlijk deze boodschap kunnen uitdragen richting consumenten, stakeholders en de overheid.

We zorgen ervoor dat consumenten goed geïnformeerd worden, zodat ze met vertrouwen een waterontharder kunnen aanschaffen en deze ook verantwoord kunnen installeren.”

Uitdagingen en kansen voor de Expertgroep Waterontharders

De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is prima, er is geen reden om vanwege gezondheidsaspecten over te stappen op zacht water. Wel biedt een waterontharder tal van praktische voordelen die het dagelijkse leven vergemakkelijken en op de lange termijn kosten kunnen besparen. Het zorgt voor minder gebruik van schoonmaakmiddelen (en is daarmee dan ook goed voor het milieu), beschermt huishoudelijke apparaten en verhoogt het comfort in huis. Kalkvrij water zorgt voor energiebesparing. Hoeveel energie precies kan worden bespaard hangt af van de waterhardheid in de regio en het (warm)waterverbruik. Voor veel huishoudens zijn deze voordelen voldoende reden om te kiezen voor een waterontharder. Het is aan de Expertgroep om te bepalen hoe zij gezamenlijk deze boodschap kunnen uitdragen richting consumenten, stakeholders en de overheid.

Uitdagingen en kansen voor de Expertgroep Waterontharders

Eén van de uitdagingen waar de Expertgroep Waterontharders voor staat is het onderzoeken of het mogelijk is om eenduidige en transparante richtlijnen op te stellen t.a.v. installatie van waterontharders. Dit doet zij met het doel het imago van de branche te versterken en te verbeteren. Daarnaast wordt onderzocht of het wenselijk is om gezamenlijk een handleiding te ontwikkelen voor (particuliere) zelf installatie.

Meer impact realiseren doen we samen

Aangesloten bedrijven zien deze Expertgroep als een kans om informatie en kennis te bundelen en hun aandeel in de markt te vergroten door samen op te trekken in het verkondigen van hun boodschap. Zij zijn bereid om gezamenlijk (wetenschappelijke) onderzoeken te initiëren en te financieren.

Doelstellingen expertgroep

  • Branche PR/Imagoverbetering
  • Kwaliteitsnorm / keurmerk / definitie waterontharder
  • Wet- en regelgeving
  • Serieuze gesprekspartner / vuist maken
  • Respectvol, eerlijk zaken doen / fair ondernemerschap

SDG’s als leidraad

In de expertgroepen nemen wij de SDG’s al leidraad om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze organisaties, gemeenschappelijk als branche, nationaal en internationaal. De ambitie van Water Alliance is namelijk om onze omgeving leefbaar en gezond te houden en klimaatverandering te beperken en te beheersen. Samen werken wij er keihard aan om maximaal te scoren en andere landen te inspireren om tot verbetering te komen. De Expertgroep Industrial Water richt zich specifiek op de volgende SDG’S:

Expertgroep leden:

Voorzitter:
Simone Hornstra

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden als zij voldoen aan de volgende criteria;

  • Product moet voldoen aan de definitie van een waterontharder. Een product dat in staat is meetbaar water te ontharden met de mogelijkheid de hardheid te reduceren naar NUL dH, een (zelfregenererende) ionen(uit)wisselaar, zonder de zuurgraad (PH-waarde) of geleidbaarheid van het water te beïnvloeden.
  • Bedrijven conformeren zich aan de actuele richtlijn voor installatie van een waterontharder. Deze richtlijn betreft een groeidocument en wordt zo nodig geactualiseerd en vastgesteld door de Expertgroep.
  • Bij toetreden van (nieuwe) leden aan de expertgroep Waterontharders zal een intake gesprek plaatsvinden met de branchemanager en de voorzitter van de expertgroep. Nieuwe leden dienen te voldoen aan de gestelde randvoorwaarden.

Randvoorwaarden zijn opgesteld om te borgen dat bedrijven zich committeren aan het doel van de brancheorganisatie, namelijk: het verbeteren van het imago van de branche en de kwaliteit van (installatie van)  waterontharders.

Vooralsnog wordt het standpunt ingenomen dat producenten, fabrikanten, eigenaren, verkopers en installateurs van magneten, RO apparaten en TAC filters niet bijdragen aan de doelstelling van de brancheorganisatie namelijk ‘het verbeteren van het imago van de branche’.

Nb. Resellers, installateurs, zelfstandig ondernemers en eenmanszaken in de branche zijn in eerste instantie niet de doelgroep voor Water Alliance maar worden wél uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan, waarbij we naar de mogelijkheden kijken om te verbinden en samen te werken, wanneer zij het doel van de expertgroep Waterontharders onderschrijven.

Wil je bijdragen aan onze expertgroep? 

We staan altijd open voor enthousiaste partijen die een bijdrage willen leveren in onze expertgroep. Heb je een specifieke vraag? Behoefte aan meer informatie? Aanmelden bij onze expertgroep? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Water Alliance tel. (0)58 284 90 44 of info@wateralliance.nl