“Watertech innovaties naar de markt brengen is topsport”

Op 4 februari vond de Masterclass ‘Watertech, innovatiebron voor circulaire economie’ online plaats als onderdeel van de Week van de Circulaire economie. Erik Pijlman van Cellvation en Sabine Stuiver van Hydraloop vertelden hoe hun technologie bijdraagt aan de circulaire economie, maar deelden ook hun visie op de rol en behoeftes van de watertechnologie sector in de transitie naar een circulaire economie.

Jantienne van der Meij, directeur TKI Watertechnologie, zette de urgentie van circulair watergebruik neer door in te gaan op het beschikbare water op aarde. Van al het water op aarde is slechts 0.75 procent beschikbaar voor consumptie. Als een gevolg hiervan sterven er jaarlijks meer mensen aan vies water, dan dat er sterven als gevolg van oorlog of natuurgeweld. Daarnaast treft onvoldoende of vies water ook de economie. Dat is één van de redenen waarom TKI watertechnologie via verschillende regelingen bedrijven en onderzoeksinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van hun innovatie. Andere ondersteuningsprogramma’s voor bedrijven zijn de MIT-regeling en de TKI innovatiemakelaars. Hans Wouters, één van de innovatiemakelaars nam de deelnemers mee in zijn eigen ervaringen als ondernemer en de vragen die hij tegenkomt bij andere ondernemers. “Het proces van idee tot product is duursport en duurt in de watertechnologie sector gemiddeld 10 jaar. Voor het ontwikkelen van je product is het kennen van je krachten belangrijk, maar het kennen van je zwaktes is minstens zo belangrijk”.

Cellvation haalt door middel van een fijnzeeftechnologie cellulosevezels (toiletpapier) uit het afvalwater bij waterzuiveringsbedrijven. Per jaar kan ongeveer 180.000 ton cellulose uit het afvalwater gezuiverd worden. Door het opwaarderen van deze vezels, wordt de cellulose omgezet in een CO2 negatief product dat kan worden toegepast als bio-composiet in (tuin)meubels, de bouw, infrastructuur (asfalt) en de chemische industrie. Het is een duurzaam en circulair alternatief voor petrochemische producten. Als het gaat om de ontwikkeling en toepassingen van innovaties in de circulaire economie is het advies van Erik Pijlman, Directeur van Cellvation: “Voor opschaling in circulaire economie moet je voorbij de technisch-economische optimalisatie streven naar nieuwe waardecreatie, zoals CO2 winst” en “Door actieve samenwerking in de keten kom je tot maximale waarde. Dat realiseert Cellvation nu samen haar partners”.

Sabine Stuiver van Hydraloop herkent dat beeld. Bij een nieuwbouwwijk in Leeuwarden heeft de samenwerking met o.a. Vitens, de gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland en een aantal aannemers geresulteerd in woonwijk die toekomstbestendig wordt gebouwd. De toepassing van de Hydraloop zorgt daarbij voor het hergebruik van grijs afvalwater, door o.a. douchewater, water van de wasmachine en airconditioning te reinigen binnen het gebouw zelf, waardoor het gebruikt kan worden voor de wasmachine, toilet en het besproeien van de tuin. Hiermee wordt per persoon per dag wel 63 liter water bespaard. Een besparing die hard nodig is want o.a. door droogte is het hard nodig om zuinig om te gaan met drinkwater. “Door bevolkingsgroei van 1 miljoen mensen in Nederland in de komende 10 jaar neemt de vraag naar water in diezelfde periode toe met een extra 133 miljoen liter water per dag, terwijl we nu al onvoldoende water hebben, ook in Nederland is er dus een serieus probleem” aldus Sabine Stuiver, CMO van Hydraloop.

De sprekers hebben de noodzaak om binnen circulaire economie (beleid) ook aandacht te besteden aan circulair water (hergebruik en grondstoffen terugwinning) goed laten zien en tijdens het webinar is er door enkele deelnemers al interesse getoond om de gepresenteerde oplossingen voor circulair watergebruik en terugwinning van grondstoffen toe te passen op nieuw locaties in Nederland.

Dit webinar werd georganiseerd door de TKI Watertechnologie in samenwerking met Water Alliance.

Kijk hier het webinar terug

De presentaties zijn per organisatie terug te zien via onderstaande links:

TKI

Innovatiemakelaar

Cellvation

Hydraloop