Wetsus winnaar fase 1 prestigieuze George Barley Prize

Prijs van 25.000 dollar voor een oplossing voor het verwijderen van fosfaat in de Everglades (Florida, USA)

Een team van Wetsus heeft de eerste fase gewonnen van de prestigieuze George Barley Prize. Van de 77 inzenders mochten 5 teams een pitch doen, waarbij Wetsus werd vertegenwoordigd door promovendus Prashant Kumar.  Deze inzending werd vervolgens uitgeroepen tot winnaar. De Wetsus inzending was de enige niet-Amerikaanse inzending die bij de top 15 zat. De toekenning van de prijs onderstreept opnieuw de rol van Nederland als gidsland voor watertechnologie en de internationale positie van Wetsus als kennisinstituut.

De George Barley prijs van de Everglades Foundation richt zich op technieken die fosfaat tot ultra lage concentraties (10 ppb) kunnen verwijderen tegen acceptabele kosten en met een klein ruimtebeslag. De winnende inzending van Wetsus is gebaseerd op een efficiënte combinatie van flocculatie en adsorptie. In oppervlaktewater komt fosfaat zowel voor in opgeloste vorm als in de vorm van deeltjes. De kracht van de oplossing van Wetsus is dat de voorgestelde technologie beide vormen kan verwijderen. Het oplosbare fosfaat kan door adsorptie aan een ijzerhoudend adsorbens tot zeer lage concentraties worden verwijderd. Vanwege de lage concentraties is regeneratie van het het adsorbens belangrijk zodat de kosten laag blijven, er geen afval wordt gemaakt en het fosfaat zelfs in bruikbare vorm wordt teruggewonnen. Voor het invangen van fosfaat dat aanwezig is in de vorm van deeltjes heeft Wetsus het gebruik van natuurlijke flocculanten voorgesteld. Dergelijke flocculanten kunnen gemaakt worden uit garnalenschillen of zelfs uit het slib van een rioolwaterzuivering. De natuurlijke flocculanten maken het mogelijk de weggevangen deeltjes als meststof in de landbouw in te zetten.

Dit innovatieve concept was aanleiding voor de jury om de prijs aan het Wetsus-team toe te kennen.  Binnenkort start fase twee van de competitie, waarin het systeem op laboratoriumschaal worden getest en gedemonstreerd. Daarna volgt opschaling, tot er in 2020 een werkende installatie in de Everglades staat. De uiteindelijke winnaar verdient daarmee de overall prijs van 10 miljoen dollar.

Prashant Kumar doet zijn promotie-onderzoek bij Wetsus, ondersteund door STOWA. Kumar werkt in het thema Phosphate Recovery, waarin, naast STOWA, de bedrijven Green Water Solution, ICL, Kemira, Oosterhof Holman en Waterschap Brabantse Delta participeren. Het thema werkt nauw samen met het Wetsus onderzoeksthema Natural Flocculants.

Een filmpje van de Wetsus inzending staat hier.

Meer informatie over de technologie: https://www.wetsus.nl/phosphate-recovery

(Bron: Wetsus)