Fresh Water Mill beloond met €560.000,- subsidie

Baanbrekend onderzoek bij Water Alliance lid SolteQ Energy. Samen met Hoekstra Suwâld en TU Delft doet het bedrijf onderzoek naar een duurzame, wereldwijd toepasbare methode om schoon zoet water en elektriciteit te leveren met behulp van zout water, wind en zon. Dankzij subsidiesteun van SNN en Provincie Fryslân kan de volgende stap worden gezet naar een duurzaam, autonoom en economisch rendabel ontziltingssysteem voor de (sub)tropen.

De uitdaging voor de partners in dit Fresh Water Mill- project is het realiseren van een autonome installatie die voorziet in energie en water. Om de volgende stap te kunnen zetten, heeft Domus Aegis voor het samenwerkingsverband een subsidie verzorgd van totaal €560.000,-; vanuit de EFRO Tender Valorisatie 2016 verleent SNN €435.000,-, provincie Fryslân draagt €125.000,- bij.

Onno van der Kuip van Domus Aegis die het projectmanagement verzorgt: “De Fresh Water Mill levert zowel zoet water als elektriciteit. De windmolen zet de wind om in hogedruk, die nodig is voor waterontzilting via omgekeerde osmose. De generator zit niet boven in de kop van de molen, maar staat op de grond. Alle energie die dan nog over is, wordt omgezet in elektriciteit, net als de energie vanuit de zonnepanelen.”

Herre Rost van Tonningen van SolteQ Energy: “Waterontzilting met reverse osmosis wordt wereldwijd gebruikt op eilanden, kusten en in afgelegen gebieden. Deze markt heeft wereldwijd een omzetvolume van €5 miljard per jaar. Ons systeem biedt een 100% duurzame en economisch aantrekkelijke oplossing vergeleken met de huidige systemen met dieselgeneratoren, tegen dezelfde investeringsprijs.”

Piet-Gosse Hoekstra van Hoekstra Suwâld: “De uitdaging is het realiseren van een autonome installatie zonder Grid-aansluiting. Voor onze Fresh Water Mill is een eigen smart grid nodig die voorziet in energie en water. Wij participeren in het project omdat we specifieke kennis hebben van de combinatie van zon, wind en opslag. Wij willen komen tot gevraagde capaciteiten van 4.300m3 water/dag met bijproductie van elektriciteit, waardoor de kostprijs van drinkwater dan lager ligt dan € 1,- per m3.” Bas Heijman, TU Delft: “Wij richten ons op de technische modellering en resultaten van wetenschappelijk research op gebied van hydrauliek, zon- en windtechniek. Met dit project voegt TU Delft kennis toe op dit specifieke gebied van ontzilting via reverse osmosis in combinatie met duurzame energie en energieopslag technologie.”

Onno van der Kuip: “Na het onderzoek van TU Delft realiseren we een pilotinstallatie in Leeuwarden, die gevaloriseerd wordt door betrokken partijen. Daarna willen we een duurtest doen op een realistische praktijklocatie, waarschijnlijk de Kaapverdische Eilanden of een Caribisch eiland, om te bewijzen dat het mogelijk is uitsluitend met hernieuwbare energiebronnen schoon drinkwater te produceren.”

“Als het bewijs is geleverd, wordt in Leeuwarden een assemblagefabriek gebouwd voor deze systemen. Als we slechts 1% van de wereldmarkt bedienen, praten we over een omzet van zo’n € 50 miljoen per jaar en dat zou een forse groei aan werkgelegenheid betekenen in Leeuwarden.”

Bron: Leeuwarder Courant