WaterStart

Water Alliance is samen met Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) een project gestart om de Nederlands-Duitse samenwerkingsmogelijkheden op het thema water(technologie) te verkennen. Het OOWV is de grootste waterleverancier van Nedersaksen en één van de grootste afvalwaterbehandelaars in Duitsland.

Een belangrijk doel is om een Nederlands-Duits netwerk op het gebied van water(technologie) op te zetten. Om de samenwerking concreet te maken, wordt het komende jaar aan twee gemeenschappelijke waterthema’s gewerkt. Dit zijn grondwater (buffering, meet- en regeltechniek, data management, stoftransport, waterhuishouding) en afvalwater (verwijdering van microverontreinigingen o.a. medicijnresten, water hergebruik in b.v. de industrie).

De komende periode worden sessies georganiseerd om de grensoverschrijdende vraagstukken te identificeren en te concretiseren. Daarna worden eindgebruikers en bedrijven uit beide landen samengebracht om de samenwerkingsmogelijkheden uit te zoeken.

Het project krijgt de komende maanden meer vorm. Mocht u interesse hebben in dit project en/of de Duitse markt, of vragen hebben over dit project, kunt u contact opnemen met Stefan Bergsma via s.bergsma@wateralliance.nl of +31 (0)6 11101240.