Kick-off van ‘Water Smart Territories’ netwerk in Brussel

Op 30 september en 1 oktober kwamen de partners van het onlangs opgezette netwerk Water Smart Territories voor het eerst bij elkaar. De 18 verschillende Europese regio’s in dit netwerk hebben allemaal het thema water(technologie) als speerpuntsector. Tijdens de bijeenkomst in Brussel spraken de regio’s voor het eerst over hoe ze op dit thema zouden kunnen gaan samenwerken.

Dit deden ze niet alleen. De verschillende waterclusters van deze regio’s zijn namelijk ook betrokken bij dit netwerk. Dit om te zorgen dat er ook internationale samenwerkingskansen worden verzilverd voor het bedrijfsleven. Aangezien er in dit netwerk een grote nadruk wordt gelegd op het opstarten van internationale projecten met bedrijven wordt er geprobeerd dit netwerk zo interessant mogelijk te maken voor bedrijven om van te profiteren.

De komende maanden wordt gekeken hoe de verschillende samenwerkingen eruit kunnen komen te zien. Hierbij wordt ook gekeken of er samenwerkingskansen zijn voor bedrijven. Voorbeelden hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn: het koppelen van bedrijven om hun product verder te ontwikkelen of het verbinden van een eindgebruiker met een watergerelateerd probleem met een technologieaanbieder.

Voor meer informatie over dit netwerk kunt u deze website bezoeken of contact opnemen met onze collega Stefan Bergsma via (06-11101240 of s.bergsma@wateralliance.nl)