Uitbreiding WaterCampus Leeuwarden is klaar

Op vrijdag 23 januari was de officiële sleuteloverdracht van de nieuwbouw van WaterCampus Leeuwarden aan huurders Wetsus en het Noorse Aqua Nirvana Foundation. Wethouder Deinum overhandigde namens eigenaar gemeente Leeuwarden een symbolische sleutel van ijs aan de nieuwe bewoners.

Uitbreiding WaterCampus Leeuwarden

Met de gerealiseerde uitbreiding kan de WaterCampus haar groeiambities verder Sleuteloverdracht-BoonstraBuismanDeinumverwezenlijken. De nieuwbouw van de WaterCampus Leeuwarden betreft voor ongeveer 80% de nieuwe huisvesting van Wetsus. Daarnaast is het een bedrijfsverzamelgebouw dat bestaat uit kantoren, laboratoria, ontmoetingsruimten en een parkeervoorziening. De markante uitbreiding van de WaterCampus Leeuwarden is ontworpen door GEAR architecten. Aannemer BAM maakte gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van duurzaam bouwen. Daarom kreeg het gebouw eind 2014 het BREEAM-NL excellent ontwerpcertificaat. Het WaterCampus terrein krijgt een duurzame landschapsinrichting en is komend voorjaar klaar. De nieuwbouw is mede tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de provincie Fryslân en het SNN.

Wetsus hoofdhuurder

Het nieuwe gebouw op de WaterCampus Leeuwarden is het hoofdkwartier van Wetsus, het European centre of excellence for sustainable water technology. Wetsus werkt aan het ontwikkelen van rendabele en duurzame waterbehandelingstechnologie van topniveau. Dat doet zij samen met 100 internationale bedrijven en 20 Europese universiteiten. Daarmee levert Wetsus enerzijds een bijdrage aan de groeiende wereldwijde behoefte aan schoon en veilig water. Anderzijds legt zij de basis voor een duurzame ontwikkeling van de Friese (kennis-)economie.

Aqua Nirvana Foundation

Naast de hoofdgebruiker Wetsus neemt ook het Noorse Aqua Nirvana Foundation (ANF) intrek in het gebouw. De missie van deze investeringsmaatschappij is dat wereldwijd alle mensen schoon en veilig drinkwater hebben. Daarom investeert ANF in duurzame watertechnologieën. ANF heeft WaterCampus Leeuwarden gekozen als ideale vestigingsplek voor het verwezenlijken van haar ambities.