Subsidie Fryslân Fernijt voor innovaties waterkwaliteitsmeting

De Friese bedrijven BlueLeg Monitor en Metalmembranes hebben voor hun baanbrekende logoinnovaties op het gebied van watertechnologie subsidie ontvangen vanuit het innovatieprogramma Fryslân Fernijt. Beide partijen zijn net als drie andere projecten succesvol ondersteund door de Water Alliance. De vijf projecten ontvangen in totaal € 765.576,-. De volgende tender voor Fryslân Fernijt opent 2 februari 2015 en sluit 13 maart 2015 om 12:00 uur. Watertechnologie bedrijven kunnen contact opnemen met de Water Alliance voor ondersteuning bij de aanvraag.

Ecowatch

De EcoWatch wordt ontwikkeld door BlueLeg Monitor in samenwerking met Water Insight BV, Stichting INCAS3 en Waterschap Noorderzijlvest. Het instrument biedt waterbeheerders zoals waterschappen de mogelijkheid om de oppervlaktewaterkwaliteit continu te monitoren. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een allesomvattend waterbeheerssysteem, waarmee de waterbeheerder sneller en gerichter acties kan ondernemen om de waterkwaliteit te waarborgen. Hans Wouters (eigenaar BlueLeg Monitor): “Met de ontwikkeling van de EcoWatch willen we continu de oppervlaktewaterkwaliteit monitoren, zodat beheersmaatregelen sneller en kosten efficiënter kunnen plaatsvinden. Het resultaat daarvan kan onder andere zijn dat zwemwateren minder snel gesloten hoeven te worden voor het publiek.” De planning is om de EcoWatch dit jaar nog te testen bij het Paterswoldsemeer.

Het EcoWatch-project van BlueLeg Monitor uit Sneek moet een doorbraak bieden naar een allesomvattend waterbeheerssysteem. Het in Leeuwarden gevestigde Metalmembranes verwacht met het project Better Wetter de tijd van het analyseren van drinkwaterkwaliteit terug te brengen tot slechts een paar uur.

Better Wetter

Het project Better Wetter wordt uitgevoerd door Metalmembranes in samenwerking met Vitens, Biotrack en Microdish. De metalen membranen met een keramische binnenlaag van Metalmembranes kunnen direct ingevoerd worden in de Aquascope van Biotrack en de microchips van Microdish. Hierdoor kunnen biologische verontreinigingen preciezer, sneller en efficiënter worden opgespoord. Sybrand Metz (CTO Metalmembranes): “Het nemen van monsters van drinkwater en deze vervolgens analyseren in het laboratorium is zeer tijdrovend. Het kan twee dagen tot twee weken duren voor de resultaten bekend zijn. Door de toepassing van onze membranen verwachten we het terug te brengen tot een paar uur.”

Subsidie aanvraag

BlueLeg Monitor en Metalmembranes werden bij hun aanvraag ondersteund door Bart Volkers van de Water Alliance: “Bedrijven moeten zelf hun subsidieaanvraag schrijven. De Water Alliance biedt ondersteuning door ideeën te toetsen, alternatieven aan te dragen en kritische vragen te stellen. Zo helpen we bij een succesvolle aanvraag. Ook bij twee andere projecten is dat gelukt.” In totaal zijn nu vijf aanvragen binnen het thema watertechnologie succesvol ingediend. Vanuit de projecten die Water Alliance heeft begeleidt is dat een honderd procent score.

Op 26 mei organiseert Water Alliance nogmaals een WaterCampus Business Café over Fryslan Fernijt, waarbij u onder andere tips en tricks krijgt voor een succesvolle aanvraag.