Tien genomineerden voor WIS-award 2018

Op jacht naar geniale innovaties én marktkansen

Vandaag, 10 juli 2018, heeft de Water Alliance de tien genomineerde watertechnologiebedrijven bekend gemaakt die tijdens de European Water Technology Week (EWTW; van 24 september tot en met 27 september in Leeuwarden), meedingen naar de prestigieuze Water Alliance Innovation Stimulation Award (WIS) 2018. De genomineerden zijn: CirTec, Bronwater Zuivering Nederland, FORU-Solution, SolteQ Energy, Hydraloop International, Mijn Waterfabriek, SEMiLLA Sanitation Hubs BV, WLN, Royal Eijkelkamp en SenZ2. In twee pitch-rondes zullen deze bedrijven in september hun innovatie presenteren aan de jury en aan een internationaal publiek. Er staat behoorlijk wat op het spel, want de deelnemers komen niet alleen volop in de internationale schijnwerpers te staan; er kan ook een marketing- en PR-pakket ter waarde van 10.000 euro worden gewonnen.

WIS-award onderdeel van European Water Tech Week

De WIS-award is een onderdeel van de European Water Technology Week (EWTW), die van 24 september tot en met 27 september in Leeuwarden wordt gehouden. In verband met Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 is er een uitgebreid internationaal programma samengesteld met een groot wetenschappelijk congres, een internationaal symposium voor het bedrijfsleven, match make-bijeenkomsten en tal van tours en netwerkbijeenkomsten.
De WIS-award start op maandag 24 september, met een voorronde in Stadsschouwburg de Harmonie, waar alle tien genomineerden hun innovatie presenteren. Op woensdag 26 september volgt een finale, waaruit op hetzelfde moment de winnaar naar voren komt. De locatie voor de finale is het WestCord WTC Hotel Leeuwarden, dat samen met de Harmonie en de WaterCampus Leeuwarden het belangrijkste decor vormt voor de EWTW.

Kerndoel: stimuleren van nationale en internationale bedrijvigheid

Organisator Water Alliance heeft als kerndoel het stimuleren van nationale en internationale bedrijvigheid van Nederlandse watertechnologie-bedrijven. Focus bij de WIS-award ligt dan ook niet alleen op geniale innovaties, maar ook op de marktkansen daarvan. De kritische vragen van de jury, onder voorzitterschap van Prof.dr.ir. Cees Buisman gaan hier ieder jaar nadrukkelijk op in.
De oogst voor het jaar 2018 lijkt indrukwekkend. In de bijlage bij dit persbericht worden in zeer kort bestek de genomineerden en hun innovatie voorgesteld.

Foto 1
Winnaar Wis Award 2017 Wafilin Systems
Op de foto van links naar rechts: Prof.dr.ir.Cees Buisman, Executive Board Wetsus, Hein Molenkamp, Managing Director Water Alliance en Jos van Dalfsen, R&D Manager Wafilin Systems.

Foto 2
Water Alliance Innovation & Stimulation Award (WIS)

De genomineerden

CirTec uit Purmerend presenteert de CRESCENDO, een innovatieve verdamper voor het zuiveren van allerlei vloeistoffen (waaronder water). Volgens het bedrijf is de CO2 uitstoot van de verdamper aanzienlijk lager dan bij gangbare verdampers.

Bronwater Zuivering Nederland komt met de ‘De erfafspoelwater zuivering’. Regenwater dat op de verharde bodem van een bedrijfsterrein valt kan zo gereinigd worden, waardoor het direct inzetbaar is bij de bedrijfsprocessen en niet meer opgeslagen hoeft te worden in mestsilo’s of kelders. Dat levert onder andere besparingen op in tijd, transport en watergebruik. In Duitsland draait met succes een eerste pilot en het bedrijf verwacht een grote internationale potentie.

FORU-Solution van ondernemer Koos Tamminga (Harlingen) presenteert tijdens de WIS-award de FORU 70; een ronde en boei-vormige ‘skimmer’ die olie van het (zee) wateroppervlak kan halen. Het apparaat doet dat volgens FORU-Solution efficiënter en gemakkelijker dan elke andere bestaande oplossing en zou daarom voor iedere haven in de wereld, maar ook voor olieraffinaderijen en boorplatformen zeer geschikt zijn.

Ondernemer Herre Rost van Tonningen van SolteQ Energy presenteert de FreshWaterMill. Een hydraulische windmolen, die windenergie omzet in hoge druk, waarmee een ontziltingseenheid wordt aangedreven. Zo wordt energie opgewekt en schoon water geproduceerd. Volgens het bedrijf een enorme kans om op tal van plekken in de wereld zonder kostbare water- en elektriciteitsdistributie droge of arme gebieden te voorzien van schoon drinkwater en energie. “Zeer voordeling voor de landbouw, voor de toeristenindustrie, maar het kan ook de explosief groeiende trek van mensen van armoedige gebieden naar de steden tegengaan”, aldus Rost van Tonningen.

Ook genomineerde Hydraloop International heeft een oplossing waarmee de behoefte aan schoon water van de snelgroeiende wereldbevolking kan worden ingevuld. Hydraloop is een innovatief in-huis waterrecyclingsysteem dat douche-, bad- en wasmachinewater opvangt, reinigt en desinfecteert. Het bedrijf zegt veel water te besparen door 85 procent van het totale binnenshuis gebruikte huishoudelijk water te recyclen. Volgens marketing- en salesmanager Sabine Stuiver is het een gat in de markt. “Wij zijn ervan overtuigd dat er over twintig jaar geen huis meer gebouwd zal worden zonder een eigen in-huis waterrecyclingsysteem. Er valt dus een enorme markt te bedienen.”

Mijn Waterfabriek uit Hardenberg presenteert in september de Drop2Drink-unit; een zuiveringssysteem waarmee zowel onbetrouwbaar drinkwater als regenwater microbiologisch veilig gemaakt wordt en daardoor geschikt wordt gemaakt voor consumptie. Met name het gebruiksgemak en de lage prijs van het systeem maakt dat het voor huishoudens en kleine gebouwen overal ter wereld een laagdrempelige oplossing is, aldus ondernemer Johan Bel.

SEMiLLA Sanitation Hub heeft een systeem ontwikkeld waarmee menselijk afvalwater gezuiverd kan worden zodat er compost ontstaat, dat gebruikt kan worden bij het telen van groente. Tegelijkertijd blijft er water over dat schoon genoeg is om veilig geloosd te worden, of te gebruiken bij irrigatie. Met name in gebieden waar noodhulp geboden moet worden is ‘de Hub’ een ideale oplossing, maar volgens ondernemer Peter Scheer is de techniek ook te gebruiken op festivals of in gebouwen, wanneer ze niet verbonden zijn aan een riool. Met die brede toepassingsmogelijkheden en ook een groeiende wereldbevolking ziet Scheer een gouden toekomst voor zijn innovatie.

Het bedrijf WLN uit Glimmen wint bij voorbaat al de prijs voor de innovatie met de langste naam. De ‘Snelle detectie fecale verontreiniging food quality water’ biedt een innovatieve moleculaire techniek (om precies te zijn DNA- en RNA-techniek) waarmee drinkwaterbedrijven, maar bijvoorbeeld ook de food-industrie in zeer korte tijd water kunnen testen op de aanwezigheid van ongewenste bacteriën. Het bedrijf claimt de controle-tijd ten opzichte van oude meettechnieken te kunnen terugbrengen van ongeveer 45 uur naar 4 uur. Met name sinds de Nederlandse overheid in april van dit jaar officieel goedkeuring verleende aan de gebruikte meetmethode ziet WLN enorme marktkansen.

Veel marktpotentie ziet ook Fons Eijkelkamp van Royal Eijkelkamp. Hun Water Access Point (WAP) maakt het mogelijk in afgelegen, rurale gebieden veilig drinkwater te verschaffen zonder aansluiting op het waterleidingnet. Een WAP is uitgerust met vier zonnepanelen, waarmee een dompelpomp van stroom wordt voorzien. Het is een fraudebestendig systeem waarmee water uit een reservoir kan worden getapt. Dit kan zelfs op de locatie worden afgerekend met een digitaal betalingssysteem. Volgens Royal Eijkelkamp biedt dit met name ook in ontwikkelingslanden de kans voor lokale exploitanten van een dergelijk waterpunt om zelfstandig ondernemerschap te ontwikkelen.

SenZ2 van ondernemer Peter Hiemstra uit Waalwijk komt naar de WIS-award met de Wireless Level Radar. De techniek maakt het voor industrie, maar ook voor overheidsinstanties wereldwijd mogelijk om met behulp van ingenieuze radartechniek op afstand eenvoudig waterstanden te monitoren van zowel oppervlaktewater, afvalwater, grondwater als van vloeistoffen in industriële tanks, vaten, putten en reservoirs. Een zeer nauwkeurige meetmethode die betrouwbaar en flexibel is, en bovendien tegen een laag tarief kan worden uitgevoerd, aldus Hiemstra. De kracht van het product zit hem in de eenvoud; omdat de meettechniek door iedereen, overal ter wereld geïnstalleerd kan worden en ook vanaf iedere plek aangestuurd kan worden verwacht Hiemstra veel marktpotentie.