SAM4’s real time pump performance dashboard

Verleng de levensduur en verminder het energieverbruik van centrifugale pompen

Centrifugale pompen falen doorgaans na enkele jaren. Erosie, cavitatie, en turbulentie van vloeistoffen zorgt ervoor dat lagers, waaiers, en seals sneller slijten dan waarvoor ze ontworpen zijn. Daarnaast verbruiken slecht presterende pompen veel meer energie dat goed functionerende exemplaren. De beste manier om deze problemen te voorkomen is door de pomp op zijn “Best Efficiency Point” (BEP) te laten draaien. De BEP markeert het punt waarop debiet en opvoerhoogte het niveau bereiken waarvoor de pomp ontworpen is en hij optimaal presteert. En zoals elke pompspecialist weet, ligt dat punt op de pompcurve.

Maar alleen weten waar dat optimale werkpunt op de curve ligt is onvoldoende: Het is belangrijk om ook te meten op welke werkpunten een pomp actief is. Want door inzicht te bieden in waar een pomp draait op de curve, is het mogelijk om de pomp bij te sturen zodat deze dichter tegen het BEP draait. Dat zorgt er niet alleen voor dat seals, lagers, en waaiers langer meegaan en dat andere problemen minder vaak voorkomen, het zorgt er ook voor dat een pomp minder energie verbruikt.

Figuur  1. De hier weergegeven pompcurve geeft visueel weer waar het BEP ligt voor een specifieke pomp, op een specifieke draaisnelheid, én toont de risico’s als een pomp buiten de BEP opereert

SAM4’s real-time pump curve monitor

Asset owners en machinebouwers gebruiken SAM4 om de gezondheid van kritische elektromotoren en rotating equipment, waaronder centrifugale pompen, te monitoren. SAM4 analyseert elektrische signalen op basis van kunstmatige intelligentie en detecteert daarmee opkomend falen in een bijzonder vroeg stadium. Denk daarbij aan lagerschade, cavitatie, en beschadigde waaiers. Klanten gebruiken die informatie om inspecties, reparaties, of vervangingen uit te voeren voordat een proces stilvalt.

Het detecteren van die schades is nuttig, omdat de informatie over de actuele conditie van een pomp inzicht geeft in de noodzaak van onderhoud. De frequentie waarop onderhoud noodzakelijk is zegt ook veel over de geschiktheid van een exemplaar voor zijn taak. Gaat een pomp bijvoorbeeld vaak kapot? Dan is de kans aanwezig dat hij te groot is voor zijn taak, of juist te klein is uitgelegd.

Bij Semiotic Labs zochten we naar een nóg betere manier om inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van falen. Het monitoren van de werkpunten van een pomp ten opzichte van het BEP is de ideale methode. Want juist dat inzicht geeft aan waarom een pomp vaker stuk gaat, en wat er gedaan moet worden om dat in de toekomst te voorkomen. Denk daarbij aan het verhogen of verlagen van de druk, om zo dichter bij het BEP te draaien.

Stroom + spanning + affinity laws = real-time inzicht in de prestaties van een pomp

Voor het tonen van een werkpunt van een pomp op de pompcurve is een aantal gegevens nodig: Het gaat daarbij om onder meer de aanstuur-frequentie, de draaisnelheid van de as, en de verhoudingen tussen debiet en opvoerhoogte. En juist die informatie is beschikbaar in SAM4: De aanstuur-frequentie en snelheid van de as worden berekend uit de beschikbare data, de pompcurve wordt door de OEM aangeleverd.

Door deze gegevens te combineren toont SAM4 de werkpunten van een pomp op de pompcurve, en krijgen gebruikers inzicht in de prestaties van een pomp. Met die informatie kan een operator de pomp zo aansturen, dat hij dicht bij zijn BEP draait, langer gezond blijft, en minder energie verbruikt.

Figuur 2: De pompcurve toon de verhouding tussen debiet en opvoerhoogte en laat zien wat het ideale werkveld van een pomp is.

Onafhankelijk gevalideerd resultaat

De betrouwbaarheid van het Real-Time Pump Performance-dashboard is gevalideerd door de specialisten van Oveducon op een ISO 9906-gecertificeerde installatie van Roodhart. Jos van Schie, directeur Oveducon, daarover:  “Onze tests tonen aan dat SAM4’s berekeningen het werkpunt van een pomp op een accurate manier weergeeft in het dashboard. Met name op snelheden in de 40-50Hz range, het gebied waar centrifugaalpompen doorgaan opereren, is het systeem zeer accuraat.”

Kortom: Met de Real-Time Pump Performance-monitor levert SAM4 nieuwe functionaliteit op basis van een bestaand sensorsysteem. Oprichter van Semiotic Labs, Simon Jagers daarover: “Wij geloven dat technologie inzichten moet leveren die techneuten in het veld helpen om betere beslissingen kunnen nemen en veiliger, efficiënter, en beter te kunnen werken. Waar SAM4 in eerste instantie is ontwikkeld als een monitoringssysteem dat waarschuwt bij naderend falen, biedt het nieuwe dashboard inzichten om het gebruik, de levensduur, en het energieverbruik van centrifugale pompen te optimaliseren. We zijn er trots op dat we dergelijke functies samen met onze klanten ontwikkelen én trots dat we de eerste, concrete resultaten zien binnenkomen: Een van onze klanten heeft in beeld dat 3 pompen ongeveer evenveel energie verspillen als 27 huishoudens per jaar consumeren. Op die manier helpt SAM4 om meer productie te draaien én het milieu te sparen.”

Figuur 3: De gemeten werkpunten van Oveducon komen bijna 1 op 1 overeen met de door SAM4 berekende werkpunten.

 

 

Bron: Semiotic Labs