Royal HaskoningDHV en GMB Services tekenen samenwerking voor digitalisering watersector

Royal HaskoningDHV en GMB Services slaan de handen ineen om waterschappen te helpen hun processen en bedrijfsvoering te optimaliseren.

Daartoe ondertekenden Royal HaskoningDHV directeur Aquasuite Sander Zweers en GMB Services directeur Niels de Kleijn de formele samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst beschrijft een gezamenlijk pakket aan diensten, om waterschappen te helpen om diverse processen binnen de waterketen te optimaliseren. Hiermee is het startsein gegeven voor een meerjarige samenwerking.

Een integrale aanpak

Beide bedrijven hebben veel ervaring bij waterschappen. Royal HaskoningDHV richt zich daarbij vooral op advies- en ingenieursdiensten, ontwerp, software en technologie, terwijl GMB Services de fysieke werkzaamheden verzorgt, van ontwerp en bouw tot onderhoud en soms zelfs exploitatie. Aangezien de werkzaamheden vaak op elkaar aansluiten lag een samenwerking voor de hand. Zeker nu Royal HaskoningDHV met Aquasuite, onderdeel van de Royal HaskoningDHV digitale divisie, een integrale Digital Twin-oplossing heeft ontwikkeld, waarmee al 25% van de waterschappen hun processen op basis van real-time data optimaliseren en efficiënt beheren. Zo kan men met Aquasuite bijvoorbeeld een besparing van 15% op het polymeergebruik realiseren, met gelijkblijvende of zelfs verbeterde ontwateringsresultaten en minder tijdsinspanning.

Om de potentiële verbeteringen en besparingen daadwerkelijk mogelijk te maken, verzorgt GMB Services voor de waterschappen de benodigde fysieke optimalisaties. Dat kan variëren van bijvoorbeeld het installeren van de benodigde apparatuur tot het ombouwen van een totale sliblijn.

One-stop-shop

Door deze geïntegreerde oplossing kunnen de waterschappen profiteren van een ‘one-stop-shop’. Van ontwerp en bouw tot onderhoud en implementatie van de, voor de toepassing van digitale oplossingen noodzakelijke, aanpassingen in onder andere afvalwatertransportsystemen, waterzuiverings- en slibontwateringinstallaties. Met bijvoorbeeld sensoren, real-time dashboards en de aanpassing van proces-routines.

Bij de vele projecten die Royal HaskoningDHV en GMB Services uitvoeren bij waterschappen, blijkt er vaak grote behoefte te zijn aan een dergelijke integrale aanpak. Door de bundeling van de innovatieve software van Aquasuite met de brede kennis en kunde van GMB Services, kunnen waterschappen de bedrijfsprocessen voortaan ingrijpend verbeteren.

Bron: persbericht Royal HaskoningDHV