Energie uit water tijdens de Innovatieexpo 2021

Op donderdag 8 april organiseerde de Water Alliance in samenwerking met TKI Watertechnologie het webinar Energie uit Water. Jan Peter van der Hoek en Jan Post namen de 74 deelnemers mee in het opwekken van energie uit drinkwater en de opslag van energie in water.

Na het welkomstwoord door Hein Molenkamp, directeur Water Allliance gaf Jan Peter van der Hoeke, directeur Innovatie bij Waternet en tevens hoogleraar Drinkwatervoorziening bij TU Delft, inzicht in het winnen van thermische energie uit drinkwater. Deze energie biedt een duurzaam alternatief voor fossiele brandstof, waarmee het een bijdrage kan leveren aan de doelstelling van de regering om in 2050 geen fossiele brandstof meer te gebruiken en een CO2 lage energie productie. In een onderzoeksproject van WaterNet, Sanquin en TU Delft wordt het koude water in de winter direct gebruikt voor het koelen van de systemen in Sanquin en wordt de koude bron geladen met koud water. Hiermee wordt de CO2 emissie bijna 10x lager dan bij traditionele koelingsystemen en levert het ook financiële voordelen op. Uit een onderzoek is vervolgens gebleken dat Aquathermie geen nadelige invloed heeft op de drinkwaterkwaliteit en daardoor een bijdrage kunnen leveren in de energietransitie en de EU Green Deal.

Jan Post, medeoprichter van AquaBattery en Deputy Programm Director bij Wetsus ging vervolgens dieper in op de opslag van energie in water. Door het combineren van zout en zoet water, bekend als Blauwe energie. Door het toevoegen van PH en concentratie gradiënten te introduceren. Hiermee kan de water battery – green battery, veilig toegepast worden in de gebouwde omgeving. Energie opslag in water is een effectief en duurzaam alternatief voor chemische batterijen en opslag voor duurzame energie.

Via stellingen konden deelnemers hun mening geven waarop de sprekers konden reageren. Iedereen was het erover eens dat er in Nederland nog teveel alleen naar zonne-energie en windenergie wordt gekeken en water(technologie) te weinig wordt meegenomen in de energietransitie. Daarbij zag een grote meerderheid van de deelnemers de meeste potentie voor de ontwikkeling en toepassing van water in de energietransitie door het binnen een groter geheel te plaatsen en te koppelen aan lokale situaties en plannen.

Heeft u de werksessie gemist of wilt u deze delen met uw netwerk? De opname van de werksessie komt binnenkort online op WaterProof TV. de complete presentatie is hieronder terug te vinden.