Royal Eijkelkamp helpt bij managen grondwaterproblematiek in Sri Lanka

Royal Eijkelkamp heeft in Sri Lanka een vijfjarig miljoenenproject in de wacht gesleept. In opdracht van het Sri Lankaanse Ministry of Irrigation and Water Resources Management start Royal Eijkelkamp deze maand in verschillende regio’s van het Zuid-Aziatische land met de realisatie van een grondwater monitoringsnetwerk.

‘Net als veel andere landen, kampt ook Sri Lanka met tal van grondwater gerelateerde problemen’, aldus Senior Project Manager Elsa Mulder-van Heijst. ‘Grondwater wordt schaarser, door bevolkingsgroei neemt de vraag naar grondwater toe en een grote variëteit aan gebruikers veroorzaakt schommelingen in niveau, kwaliteit en samenstelling van het grondwater. Daarnaast bestaan er in Sri Lanka verschillende klimaatzones. In de droge zone, waarin veelvuldig inwoners worden getroffen door een chronische nierziekte, wordt in de meeste drinkwatermonsters een zeer hoog arsenicum en kwikgehalte aangetroffen.’

 

Het te realiseren grondwater monitoringsnetwerk, bestaande uit 150 meetlocaties, biedt de beslissingsnemers van het ministerie in de nabije toekomst tijdige, betrouwbare en accurate data op basis waarvan grondwater gerelateerde problematieken gemonitord en gemanaged kunnen worden.

 

Directeuren Huug Eijkelkamp, Frank Tillmann en Commissarissen Fons Eijkelkamp en Joop Hylkema zijn trots op het binnenhalen van deze opdracht. ‘Dit project is een prachtig voorbeeld van de turnkey oplossingen die Royal Eijkelkamp tegenwoordig biedt. Naast de apparatuur nemen we alle activiteiten binnen het project voor onze rekening, van onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, financiële structurering, planning, management, uitvoering en training tot functionele oplevering van het geheel.

Het grondwater monitoringsnetwerk wordt aangelegd in een drietal stroomgebieden en wordt vanuit de hoofdstad Colombo gemonitord. In de drie stroomgebieden start Royal Eijkelkamp ter bepaling van de meetlocaties en de hydro geologische profielen met een uitvoerig veldonderzoek. Zodra de locaties zijn bepaald voert Royal Eijkelkamp alle boorwerkzaamheden met sonische boormachines uit. Hierna volgt de installatie van sensoren, datatransport en -validatie. In het Data Management Centre van het Water Resources Board in Colombo wordt een control room gerealiseerd waar alle data binnenkomt, wordt gemonitord en gemanaged. Het geheel van projectactiviteiten wordt zowel vanuit Nederland als vanuit Sri Lanka ondersteund met project management en uitgebreide en veelzijdige training.