Wafilin eerste gebruiker in nieuw innovatiecentrum voor voedseltechnologie

Van Hall Larenstein en Wafilin Systems ondertekenden op donderdag 8 maart 2018 een langdurige samenwerkingsovereenkomst. Wafilin Systems zal de nieuwe faciliteiten van het Food Application Center for Technology (FACT) bij Van Hall Larenstein gebruiken voor productontwikkeling en procesoptimalisatie voor duurzame food processing in het algemeen en zuivel in het bijzonder. Ook gaat Wafilin geavanceerde membraanfiltratie systemen ontwikkelen en leveren voor het FACT. Het sluiten van kringlopen, gebruik van reststromen en valorisatie van grondstof zijn eminente thema’s waarin membraantechnologie een belangrijke rol speelt. In dit kader werkt Wafilin Systems o.a. aan het indikken/concentreren van rauwe melk op de boerderij. Deze technologie is onlangs beloond met de Water Alliance Innovation Stimulation (WIS) award. De uitgebreide en speciaal te ontwikkelen membraanfiltratie procesconfiguratie in het FACT zal voor verdere ontwikkeling worden gebruikt.

Food Application Center for Technology (FACT)

De Provinsje Fryslân, het bedrijfsleven en het onderwijs investeren samen €6 miljoen in een innovatiecentrum voor voedseltechnologie: het Food Application Center for Technology (FACT) bij hogeschool Van Hall Larenstein en MBO Life Sciences in Leeuwarden. Voedselbedrijven in Noord-Nederland kunnen hier onderzoek doen, experimenteren en innoveren en werken daarbij intensief samen met het onderwijs. Door deze intensieve samenwerking blijft de voedingsmiddelen-industrie verzekerd van specialisten die wereldwijd vooroplopen binnen het vakgebied. Binnen de voedingsmiddelensector bestaat dan ook een grote behoefte aan goed opgeleide werknemers. Van Hall Larenstein is blij met de samenwerking en verwacht dat op korte termijn met meer bedrijven een overeenkomst wordt getekend.

Wafilin Systems BV – Full Circle Membrane Application Specialists

Wafilin Systems brengt meer dan 40 jaar aan kennis en ervaring in het ontwerpen van, op membraantechnologie gebaseerde, oplossingen voor applicaties met een hoge toegevoegde waarde voor de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie. Zij levert de kennis en de basis voor circulaire oplossingen voor bijvoorbeeld het terugwinnen van water, energie en waardevolle componenten uit proces stromen en daarvoor ontwikkelen en leveren van unieke concepten. Dit om kosten van complexe processen te besparen en voor het ontginnen van verborgen waardes in deze processen. Het bedrijf biedt turn-key oplossingen en services op basis van haar jarenlange ervaring inclusief R&D, haalbaarheidsstudies, pilotonderzoek in het Waterapplicatiecentrum/FACT en op locatie, procesontwerp en levering en nazorg van membraanfiltratiesystemen.

“Bij ons begint elk project met Research & Development (R&D) en innovatie”, vertelt Wafilin-CEO Henk Schonewille. “Hiervoor maken wij al regelmatig gebruik van bijvoorbeeld het Waterapplicatiecentrum op Van Hall Larenstein. Het FACT is hier een mooie aanvulling op. Binnen de markt zijn we altijd op zoek naar niches waar niemand zich mee bezighoudt. Daarvoor is het FACT op Van Hall Larenstein in onze ogen de ideale innovatieve proeftuin!”