REDstack breidt technologie uit naar andere markten

REDstack is één van de partners in het recent gestarte project WAviatER: Waterstof productietechnologie voor de Aviation sector en Energietoepassingen op Regionaal niveau.

In het project gaat een Noord-Nederlands consortium groene waterstoftechnologie ontwikkelen en produceren. De eerste concrete toepassing ligt bij één van de consortiumpartners op Groningen Airport Eelde, de ‘Hydrogen Valley Airport’. Daar gaat een te ontwikkelen electrolyzer groene waterstof produceren als emissieloze energiedrager voor lichte vliegtuigen, drones en grondmaterieel.

Nieuwe kans

REDstack in Sneek is specialist in Blue Energy: duurzame energiewinning met behulp van een membraanproces. Voor REDstack is het project WAviatER een nieuwe kans in de markt voor haar stacks en membraantechnologieën. Het project wordt mede gefinancierd door subsidie op EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021.

Bron: REDstack