Project DAMSAFE: Innovatieve technologie voor watermanagement en veilige dammen in India

Multipurpose waterreservoirs en dammen spelen in India een belangrijke rol in de water- en elektriciteitsvoorziening, voor de irrigatie en in de overstromingsbescherming. Om te zorgen dat de dammen ook op de lange termijn functioneel en veilig blijven, moet er aandacht zijn voor aanpassing, onderhoud, herstel en vernieuwing. DAMSAFE is een demonstratieproject dat gesponsord wordt door het Nederlandse programma ‘Partners voor Water’. Het ondersteunt besluitvorming op basis van een integrale langetermijnbenadering. Het DAMSAFE-consortium bestaat naast Royal Eijkelkamp uit de Nederlandse onderzoeksinstellingen Deltares en SkyGeo en het Spaanse bedrijf iPresas. Binnen het DAMSAFE-project is Royal Eijkelkamp verantwoordelijk voor het online-monitoringsysteem waarmee het weer (o.a. neerslag), de dam, de waterstanden en de kwaliteit van het water in het reservoir worden gevolgd.

De waterreservoirs zijn van vitaal belang voor de steden en landbouwregio’s in India. Ze leveren water voor irrigatie van de landbouwgronden (voedselproductie), voor de opwekking van elektriciteit (water en energie) en bieden bescherming tegen overstromingen (veiligheid). Maar veel dammen raken verouderd. Daarnaast krijgen ze door veranderingen in grondgebruik, sociaaleconomische ontwikkelingen en klimaatverandering ook met andere problemen te maken. DAMSAFE is opgezet om het waterbeheer te verbeteren en de veiligheid van de dammen in India te vergroten. Met innovatieve tools kan de instroom en uitstroom van de reservoirs worden voorspeld, waardoor de functie van de reservoirs geoptimaliseerd kan worden en de verdeling van water over de omgeving beter gestuurd kan worden. Ook kan hiermee de conditie van de dam worden onderzocht, zodat beheer en onderhoud kunnen worden verbeterd. Daarnaast kunnen risico’s voor de veiligheid van de dam snel in kaart worden gebracht om dreigende noodsituaties vroegtijdig op te lossen.

De DAMSAFE-benadering is toegepast op de Bhadra-dam in de Bhadra-rivier in de deelstaat Karnataka in Zuid-India.

Innovatieve technologie

Verschillende technieken, die elders zijn getest en bewezen, leveren hoogwaardige en betrouwbare informatie aan de eindgebruiker. Al deze technieken zijn geïntegreerd in DAMSAFE.

Binnen het DAMSAFE-project is Royal Eijkelkamp verantwoordelijk voor het online-monitoringsysteem waarmee het weer (o.a. neerslag), de dam, de waterstanden en de kwaliteit van het water in het reservoir worden gevolgd.

Ga voor voor informatie over het project DAMSAFE naar www.damsafe.eu.