Open dag BWA: CADoS een jaar verder

De Water Alliance verzorgde in samenwerking met BWA en waterschap Noorderzijlvest (beide lid van de Water Alliance) op donderdag 17 september een open dag op de RWZI Ulrum. Op de RWZI Ulrum is sinds september 2014 de CADoS (Cellulose Assisted Dewatering of Sludge) installatie in bedrijf. De RWZI Ulrum werd opengesteld voor genodigden om nader te worden geïnformeerd over het CADoS project en over het opwerken van cellulose uit afvalwater. Verschillende sprekers vertelden meer over dit bijzondere project en werd er een rondleiding verzorgt over de rioolwaterzuivering. Bob van Zanten (lid dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest) opende deze dag. Er waren deze middag veel waterschappen vertegenwoordigd. De landelijke interesse voor deze innovatie en het innovatie ecosysteem rond watertechnologie is erg groot.

Presentaties door Martijn de Vries, Coos Wessels en Bart VolkersIMG_2520
Martijn de Vries (waterschap Noorderzijlvest) trapte de presentatiesessie af. In zijn presentatie “CADoS: van stoelgang naar vooruitgang” werd de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen benadrukt. Deze spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van het CADoS project.
Coos Wessels van BWA liet in zijn presentatie zien aan welke ‘eisen’ het plaatsen van de CADoS installatie op de RWZI moest voldoen. Zo moest de waterlijn in tact blijven, het een duurzaam karakter hebben én makkelijk te verplaatsen zijn. Ook werden de eerste resultaten bekend gemaakt. Daarnaast haalde Wessels nog twee andere projecten aan: Fijnzeefinstallatie RWZI Beemster (het terugwinnen van grondstoffen en de productie van bioplastics) en Cellvation (opwerken van schone, vermarktbare vezel).
Tot slot kwam Bart Volkers (Water Alliance) aan het woord. Hij vertelde welke belangrijke rol de Water Alliance speelt in het actief vermarkten van innovatieve ideeën op het gebied van watertechnologie, bij het koppelen van vraag en aanbod, nationaal en internationaal.

Over CADos (Cellulose Assisted Dewatering of Sludge)
Afvalwater dat via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd bevat vaste stof, dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Die cellulose vindt haar oorsprong in het gebruik van toiletpapier. De CADoS technologie is erop gericht de in het rioolwater aanwezige cellulose-houdende vaste stof met een fijnzeef af te scheiden en te benutten voor de ontwatering van zuiveringsslib. Door het CADoS principe wordt getracht het gebruik van chemicaliën op de zuivering aanzienlijk te reduceren, minder energie te verbruiken en te komen tot lagere slibverwerkingskosten. Verder leidt CADoS tot een hogere energie-opbrengst uit biogas in de slibgisting.

De CADoS installatie is volgens een ontwerp, dat BWA in nauwe samenwerking met het Waterschap heeft gemaakt, in twee skids opgebouwd door Oosterhof Holman uit Grijpskerk. Na het plaatsen van de installatie, strak tussen het influentgebouw en de selector, op de RWZI Ulrum en de in bedrijfname op 19 september 2014 is de eerste fase van het project afgerond.
Na de in bedrijfname wordt door een consortium, bestaande uit Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Center of Expertise Watertechnology, Brightwork en Attero gedurende 3 jaar onderzoek gedaan en wordt de installatie geoptimaliseerd. Het unieke van de samenwerking is de kracht van ‘de gouden driehoek’ en dat deze partijen de gehele lijn van afvalwaterzuivering beslaan, waardoor theorieën snel in de praktijk te toetsen zijn. CADoS heeft de Waterinnovatieprijs 2014 voor de categorie Schoon water gewonnen.
Meer informatie over CADoS kunt u vinden op CADos.nl.

CADoS installatie Ulrum