Solteq Energy ‘doopt’ FreshWaterMill

Op 1 oktober ‘doopt’ Solteq Energy (lid van de Water Alliance) de FreshWaterMill: De molen die drinkwater én elektriciteit maakt. Iedereen is welkom om dit evenement bij te wonen:

Wanneer: Donderdag 1 oktober vanaf 11.00
Locatie: Dairy Campus, Nobelweg 12 Leeuwarden
Opening door: Wethouder Henk Deinum van Leeuwarden

Drinkwater én elektriciteit
De FreshWaterMill is een hydraulische windmolen die zonder veel conversieverliezen een systeem voor omgekeerde osmose aandrijft. Alle energie die dan nog over is, wordt omgezet in elektriciteit. Dat levert een installatie op die zowel zoet water als elektriciteit maakt. Dat is van groot voordeel op eilanden, kusten en afgelegen gebieden. Het systeem biedt een 100% duurzame en economische aantrekkelijke oplossing. Het eerste project is gemaakt voor het Colombiaanse regionale park op het eiland Johnny Cay. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financierde het project met de Transitiefaciliteit. Op Johnny Cay zullen 350.000 toeristen per jaar kunnen genieten van Nederlandse innovatieve watertechnologie en de boodschap ontvangen dat duurzaamheid haalbaar is.

Partners in dit project
De gemeente Leeuwarden heeft het uittesten van dit project organisatorisch en financieel ondersteund. Andere partners in het project zijn:
Lenntech (omgekeerde osmose)
Hydroton (hydraulische systemen)
Hoekstra-Suwald (windmolens)
Technische Universiteit Delft (inbreng van kennis voor de combinatie van de verschillende systemen)

FreshWaterMill2