Nederlandse expertise bedrijven succesvol op US Algal Toxine conference

Voor de tweede keer nam Water Alliance met een aantal Nederlandse bedrijven deel aan US Algal Toxine conference. Deze conferentie werd georganiseerd door de Akron Global Water Alliance in Akron Ohio en is gefocust op de problematiek van toxische algen. In 2014 was er een dusdanige grote uitbraak van toxische algen in Lake Erie dat de drinkwatervoorziening van de stad Toledo enkele weken noodgedwongen geen water meer kon innemen uit Lake Erie. Dat heeft enorme gevolgen gehad op economisch en maatschappelijk gebied, niet alleen in Toledo en omgeving, maar in de hele VS. Sindsdien is de problematiek van de toxische algen in de VS een enorm issue. 

Foto met vlnr Jeff Bronowski (Akron Water), Hein Molenkamp (Water Alliance), Hans Wouters (Blueleg Monitor), Arno Dekker (NL ambassade Washington), David Silk (Akron Global Water Alliance)
Foto met vlnr Jeff Bronowski (Akron Water), Hein Molenkamp (Water Alliance), Hans Wouters (Blueleg Monitor), Arno Dekker (NL ambassade Washington), David Silk (Akron Global Water Alliance)

Water Alliance is sinds ruim drie jaar in contact met de authoriteiten in Akron die zich wil ontwikkelen tot een kennisknooppunt voor o.a. toxische algen aanpak. In 2015 heeft Water Alliance samen met Akron inhoud gegeven aan de eerste conferentie op dat gebied. Hierbij was ook het innovatie attache netwerk van de nederlandse ambassade in Washington en het consulaat in Chicago betrokken. Dit was een zeer succesvolle conferentie, waar ook Nederlandse expertise van kennisinstellingen als KWR, Deltares en bedrijven als BlueLeg Monitor, LGSonic, microLAN en Arcadis met de Water Alliance acte de presence gaven. Dat heeft geresulteerd in o.a. een door Water Alliance voorgesteld project met Akron Water Supply, het drinkwaterbedrijf van de stad Akron. Afgelopen jaar heeft er o.a. een monitoringstraject gelopen waarbij de Wisp monitor van BlueLegMonitor is geintroduceerd en getest in Lake Rockwel nabij Akron. Tijdens de 2016 conferentie zijn opnieuw een aantal Nederlandse bedrijven mee geweest naar Akron. Actieve deelname was er wederom van Hans Wouters van BlueLeg Monitor, LGSonic (vertegenwoordigd door American Water) en Geert Wijn van Arcadis. In het programma  zijn ze uitgebreid aan bod gekomen in de vorm van presentaties, promotiestands en diverse business to business gesprekken gedurende de driedaagse conferentie. Conferentie info : http://www.agwaevent.net 

Image-3De relatie met het watercluster van de stad Akron en de nederlandse Water Alliance werpt zijn vruchten af. Tijdens de conferentie zijn er door de nederlandse bedrijven diverse één op één gesprekken geweest met aanwezige partijen met perspectief voor verdere samenwerking. Deelnemers aan de conferentie kwamen uit de hele VS. Succesvolle referenties zijn belangrijk ook in de VS om in gesprek met andere geinteresserden te kunnen aangeven dat er lokale ervaring is met de technologie. Dat vergt een investering in tijd en geld van de bedrijven, maar is meer nodig om ook in de VS voet aan de grond te krijgen. Over het algemeen is men onder de indruk van de innovatieve houding van Nederlandse bedrijven. 

De VS kende de afgelopen jaren regelmatig een watercrisis, niet alleen op gebied van toxische algen. Recent is er een crisis rond loodhoudend drinkwater in de stad Flint in Michigan uitgebroken. De kwaliteit en betrouwbaarheid van drinkwater staat wederom enorm onder de aandacht. Dat geeft kansen ook voor het Nederlandse bedrijfsleven en de expertise van Nederlandse kennisinstellingen.

Image-2Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance gaf tevens e
en presentatie over de innovatie cultuur van Nederland op gebied van watertechnologie en kon mooie voorbeelden tonen van de aanwezige Nederlandse bedrijven. De relatie met Akron is tijdens de conferentie behoorlijk verstevigd. Afgesproken is om in de toekomst elkaar meer te treffen en ook te onderzoeken of andere issues op gebied van watertechnologie opgepakt kunnen worden.

Bedrijven uit Nederland die interesse hebben in de contacten van de Water Alliance met o.a. Akron worden uitgenodigd zich bij vervolg meetings aan te sluiten.