Kaumera Nereda® Gum beleeft belangrijke mijlpaal

In een circulaire water economie zal afvalwater niet meer bestaan! Kaumera Nereda® Gum is een nieuwe biobased grondstof die wordt gewonnen uit aërobe slibkorrels die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Door de unieke eigenschappen van Kaumera zijn er oneindig veel toepassingen mogelijk die een duurzaam alternatief bieden voor (vooral) chemische grondstoffen.

Met Nereda® technologie die wereldwijd wordt geïmplementeerd voor de behandeling van afvalwater, ligt er een sterke potentiële internationale basis voor de productie van Kaumera als waardevolle grondstof.

Sinds 2013 is onderzoek gedaan naar de eigenschappen van Kaumera en de extractietechnieken binnen een uniek publiek-privaat samenwerkingsverband tussen waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven.

Kaumera grondstoffenfabriek Zutphen

De eerste Kaumera grondstoffenfabriek ter wereld werd geopend op 2 oktober 2019 in Zutphen (NL). Deze fabriek bestaat uit een Nereda® afvalwaterzuivering en een Kaumera extractie installatie.

Deze installatie is ’s werelds eerste grootschalige grondstoffenfabriek op basis van een industriële afvalwaterstroom, gevolgd in het voorjaar 2020 met de eerste productie-eenheid, gebaseerd op gemeentelijk afvalwater in Epe (NL).

Toepassingen

Kaumera is een veelzijdige grondstof: het kan water afstoten maar ook absorberen en het is brandvertragend. Verder is het heel geschikt voor coatings en composietmaterialen. Door het te combineren met andere grondstoffen, verandert het karakter van de stof. Vandaar ook de naam Kaumera, dat ‘kameleon’ in het Maori betekent.

Kaumera wordt als eerste voor land- en tuinbouwtoepassingen op de markt gebracht, maar er zijn vele andere toepassingen mogelijk (recent onderzoek STOWA).

In de land en tuinbouw Kaumera kan worden gebruikt als slimme coating voor zaden en mestkorrels. Kiemplantjes kunnen hierdoor sneller ontwikkelen en zijn minder kwetsbaar voor ziekten. Hierdoor zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig. Als coating voor mestkorrels geven ze de mest gelijkmatiger af aan de gewassen, zodat er niet onnodig veel mest in het water of de bodem terecht komt.

In de bouw kan een coating met Kaumera ervoor zorgen dat beton langzamer uithardt en daardoor sterker wordt. Verder kan het fungeren als bindmiddel en het is goed te combineren met andere grondstoffen, zgn. composieten.

De introductie van Kaumera biedt een enorme stap voorwaarts voor de terugwinning van grondstoffen en de circulaire economie. Het gebruik van Kaumera als duurzame biopolymeer vermindert de hoeveelheid fossiele grondstoffen en de eerste generatie biomassa die nodig is.

Kaumera de overall winnaar

Door zijn veelzijdige toepassingen werd Kaumera Nereda® Gum genomineerd en won de overall prijs van de Aquatech Innovation Awards 2019. De prijzen zijn bedoeld om innovaties en technologieën van wereldklasse te erkennen die grote impact zullen hebben op de wereldwijde watermarkt. Kaumera werd genomineerd onder 12 andere innovatieve technologieën, die werden geselecteerd uit een indrukwekkend aantal inzendingen door een deskundige jury in de aanloop naar de toonaangevende Aquatech Amsterdam evenement.

René Noppeney, Global Director of Water Technology Products & Innovation bij Royal HaskoningDHV: “Deze prijs is een bewijs van de enorme positieve impact die Kaumera zal hebben op de circulaire economie. We zijn oprecht verheugd om deze onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. Het is een ecologisch en economisch waardevol product dat de toekomst veiligstelt door het minimaliseren van afval en het bevorderen van hergebruik van afval.”

In december 2019 bemachtigde het Kaumeraproject te Zutphen ook de Watterinnovatieprijs, een initiatief van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank.

Kaumera extractie uit Nereda® aëroob korrelslib

Laboratorium- en pilot testen hebben aangetoond dat circa 30% van de organische stof uit het Nereda® spuislib kan worden geëxtraheerd als Kaumera Nereda® Gum. De extractie van Kaumera uit het spuislib naar de waterfase vindt plaats onder alkalische condities en bij hoge temperatuur. Het restslib wordt gescheiden van het water met opgeloste Kaumera door centrifugeren. Het neerslaan van het opgeloste materiaal bij lage pH resulteert in een gelachtig grondstof dat 5-12% drogestof bevat. De Kaumera gel wordt van de waterfase gescheiden in een laatste stap door centrifugeren.

Door Kaumera uit het spuislib te extraheren, wordt de hoeveelheid restslib waarvoor verdere verwerking nodig is, verlaagd met circa 25%.

Er is behoefte aan een transitie in de afvalwater sector, van een proces dat afvalwater behandelt naar de productie van waardevolle grondstoffen. Kaumera is één van de potentiële waardevolle grondstoffen die afkomstig zijn van het afvalwaterbehandelingsproces. Door te laten zien dat het zowel technisch als economisch haalbaar is, willen we de verschuiving naar een circulaire water economie stimuleren.

Belangrijke mijlpaal, eerste commerciële levering van Kaumera

Op 12 maart  werd een belangrijke mijlpaal bereikt omdat de eerste tankwagen met 20 m3  Kaumera de fabriek in Zutphen heeft verlaten. Dit zal door Koppert Biological Systems worden verwerkt voor gebruik als biostimulant in de landbouw. In  een paar weken hebben de partners nauw samengewerkt om de Kaumera in de juiste specificaties te produceren en voor te bereiden voor transport.

Samenwerking

Kaumera is het resultaat van intensieve samenwerking tussen TU Delft, ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en het biotechnologiebedrijf ChainCraft. Iedere partner heeft een deel van de kennis en expertise ingebracht voor het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van de grondstof.

Kaumera is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Europese Unie (LIFE), het Rijk (RVO, DEI) en provincie Gelderland, met medewerking van FrieslandCampina en koplopersgroep binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek (waterschappen die zich specifiek bezighouden met Kaumera).

Contact

Voor meer informatie neem contact met Véronique Renard van Royal HaskomingDHV, Telefoon +31 610 992113 of info@kaumera.com. Of kijk op de website: www.kaumera.com.