EDR pilot installatie voor zeewater ontzouting gerealiseerd op de afsluitdijk

REDstack uit Sneek en Pure Water Group uit Sprundel hebben op 31 januari 2020 een proefinstallatie voor zeewater ontzouting op basis van Electrodialyse Reversal (EDR) in gebruik genomen in Breezanddijk op de Afsluitdijk. REDstack wil met deze installatie aantonen dat een efficiëntere ontzouting mogelijk is dan met gangbare technologieën.

Blue Energy omgekeerd

De Blue Energy proefinstallatie van REDstack op de Afsluitdijk is al sinds 2014 in bedrijf. In deze installatie wordt de winning van energie uit zout en zoet water middels de Reverse Elektrodialyse (RED) -technologie in de praktijk getest. Door het zoute en zoete water langs membranen in een RED stack te voeren ontstaat er een spanningsverschil dat wordt omgezet in elektrische energie. Dit gebeurt inmiddels op succesvolle wijze, en gaandeweg ontstond de vraag of met deze RED stacks ook het omgekeerde proces mogelijk zou zijn.

REvivED project

Vanuit REDstack’s deelname in het REvivED project (EU Horizon 2020 research and innovation programme) ontstond de mogelijkheid dit idee in de praktijk te brengen: door juist een spanningsverschil op de ED stack aan te brengen kan men zout water scheiden in een zoet water stroom en een brine stroom. Zodoende zou met deze Electrodialyse Reversal (EDR) -technologie drinkwater kunnen worden bereid vanuit zeewater. Proeven met een ED laboratorium opstelling waren dermate succesvol dat opschaling naar een pilot-demonstratie-installatie de volgende logische stap was.

Geavanceerd ontwerp

Pure Water Group is een toonaangevende leverancier van ready-to-run waterbehandelingsapparatuur gebaseerd op Electro Deionisatie (EDI), Electro Dialyse Reversal (EDR), en Membraan Ontgassing (MD) –technologie voor een variëteit aan toepassingen. Vanuit een ruime ervaring als installatie bouwer heeft Pure Water Group in nauwe samenwerking met REDstack een turn-key EDR pilot installatie ontworpen en gerealiseerd. De installatie bestaat uit een drietal systemen: twee in serie geschakelde EDR systemen waarmee stapsgewijs de gewenste ontzouting wordt bereikt, en een separate voorziening voor de bereiding van medium voor de spoeling van de electroden. De beide EDR systemen zijn voorzien van een door Pure Water Group ontwikkelde geavanceerde proces besturing.

Alternatief

De komende maanden zal de installatie, welke zo’n 25 m3 zoet water per dag moet gaan produceren, verder getest gaan worden. De eerste voorlopige resultaten van deze EDR pilot installatie bevestigen de conclusies van het eerdere onderzoek met de ED laboratorium opstelling, en daarmee lijkt de Electrodialyse Reversal (EDR) –technologie een interessant alternatief te worden voor de momenteel gangbare technologieën voor zeewater ontzouting.

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met hen op via info@purewatergroup.com

Bron: REDstack