Acquaint B.V. en Brabant Water tekenen intentieverklaring voor inzet PipeScanner

Acquaint B.V. en Brabant Water tekenden 26 maart de intentieverklaring voor de inzet en doorontwikkeling van de PipeScanner. Deze verklaring volgt uit een lange periode van testen en onafhankelijk valideren door Acquaint. Met de ondertekening van de intentieverklaring bevestigt Brabant Water het belang van conditiemetingen voor een toekomstbestendige infrastructuur. De ondertekening vond digitaal plaats tijdens een webcast.

Tijdens de digitale bijeenkomst werden de eerste demonstraties van de Do It Yourself (DIY) PipeScanner en het bijbehorende cloud-platform gepresenteerd. Daarnaast lanceerde Acquaint B.V. het PipeScanner leaderboard voor de gebruikers van de PipeScanners.

Pipescanner

De PipeScanner is ontwikkeld voor gebruik op locatie. Het is de nieuwste technologie van Acquaint B.V. voor uitwendige inspectie die door de eigen medewerkers van klanten ingezet kunnen worden. Conditiemetingen vormen een belangrijke basis voor de hedendaagse besluitvorming. Met de PipeScanner kunnen veldwerkers en asset managers snel, eenvoudig en op ieder moment de feitelijke toestand van buisleidingen meten. Met het innovatieve cloud-platform is de asset manager real time up-to-date waardoor ze adequaat kunnen reageren op te nemen besluiten.

“Conditiemetingen complementeren en scherpen het beeld van ons distributienet aan, wat daarmee voeding geeft aan een goed onderbouwde besluitvorming”, aldus Roel Diemel, Senior Adviseur Assetmanagement van Brabant Water. “De Do It Yourself PipeScanner maakt dat Brabant Water op die momenten dat de leiding toch vrij komt te liggen, zelf de mogelijkheid heeft om meteen ook een conditiemeting uit te voeren”.

Doel

Het doel van de verklaring is om het doorontwikkelen van de PipeScanner te bevorderen. Hierbij staat ook de vertaalslag naar besluitvorming centraal. De intentieverklaring is ondertekend door Tico Michels, Assetmanager Distributie van Brabant Water en Rudy Dijkstra, CEO van Acquaint. De ondertekende partijen erkennen dat het stimuleren van het gebruik van deze uitwendige inspectietool helpt om de ondergrondse infrastructuur te verbeteren nu en in de toekomst.

De intentieovereenkomst vormt een basis voor een lange termijn samenwerking. Na een jaar vindt een evaluatie plaats en wordt bepaald op welke wijze de samenwerking een vervolg moet krijgen.

Over Acquaint B.V.

Acquaint is opgericht in 2014 en heeft als doelstelling om het toekomstig falen van leidingen te voorkomen. Het bedrijf ontwikkelt innovatieve inspectiemethodieken en -technieken voor buisleidingen. Met behulp van deze middelen zijn leidingeigenaren in staat om onderhoudsstrategieën te verifiëren en preventief faalmechanismen te detecteren. Door de toepassing van data science ontstaat een hefboomwerking waardoor onze klanten versneld in control komen. Acquaint draagt bij aan het structureel verlagen van kapitaallasten en het bereiken van operational excellence. Meer info: www.acquaint.eu.

Over Brabant Water

Brabant Water is het klimaat neutrale drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert. Bijna 800 medewerkers zorgen ervoor dat onze klanten iedere dag kunnen rekenen op vers en betrouwbaar drinkwater. Dat is onze eerste prioriteit. Daarnaast zijn wij onderdeel van de Brabantse samenleving en nemen wij als bedrijf de verantwoordelijkheid om waarde aan onze omgeving toe te voegen, zowel voor mens, natuur en milieu als maatschappij. Dit doen wij ook in samenwerking met een groot aantal partners. Meer info: www.brabantwater.nl.

Bron: persbericht Acquaint B.V.