Jan Broos nieuwe Innovatiemakelaar Tuinbouw en Water

Jan Broos is de nieuwe Innovatiemakelaar Tuinbouw en Water. Hij stelt zich graag voor:

Mijn naam is Jan Broos (54) en boerenzoon van een veehouder uit Friesland. Na mijn studie in Wageningen heb ik 14 jaar gewerkt bij twee diverse kennisinstellingen als (praktijk)docent en innovatiemanager. In 2007 ben ik gestart met mijn eigen adviesbureau Broos Water. Onze projecten (advies, onderzoek, trainingen, innovatie) hebben betrekking op water en milieu in de land- en tuinbouw.

Als innovatiemakelaar Tuinbouw en Water wil ik een bijdrage leveren aan het versterken van de innovatiekracht en het ondernemerschap op het gebied van ‘water’ in de tuinbouwsector. Ik stel daarvoor graag mijn netwerk binnen de tuinbouwbranche en de watersector beschikbaar. Met mijn innovatieadviesdiensten wil ik partijen met elkaar in contact brengen en verbinden met als doel het innoveren van producten, processen of diensten. Er zijn tal van waterinnovaties die relevant zijn voor de tuinbouw en omgekeerd. Als innovatiemakelaar kan ik u bij stand en advies geven en informatie geven over subsidiemogelijkheden en instrumenten die innovatietrajecten ondersteunen.

Laten we er samen een succes van maken. Ik ben bereikbaar op 06-224618 68 of j.broos@brooswater.nl