Wafilin Systems gaat samenwerking aan met CEVAP Technology

CEVAP Technology en Wafilin Systems zijn een samenwerking aangegaan: Hein Weijdema en Henk Schonewille hebben hiervoor in mei 2020 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen gaan de bedrijven een unieke oplossing leveren voor het behandelen van pekelwater in de kaasindustrie.

Door de membraan filtratie technieken van Wafilin Systems te combineren met de verdampingstechnieken van CEVAP hebben de twee bedrijven een proces ontwikkeld waarmee pekelwater, wat gebruikt wordt bij de productie van kaas, behandeld kan worden. Dit innovatieve proces zorgt ervoor dat het pekelbad ontdaan wordt van onzuiverheden, zoals micro-organismen en eiwitten, en er geen pekel wordt verspild.

Pekelwater: een grote kostenpost voor de kaasindustrie

Momenteel is het verwerken en afvoeren van pekelwater een grote kostenpost voor bedrijven in de kaasindustrie. Tijdens het pekelen worden er, doormiddel van een zoutconcentratie, water uit de kaas onttrokken, welke in het pekelwater terecht komt. Hierdoor verlaagt echter de zoutconcentratie. Ook komen er eiwitten en andere stoffen uit de kaas vrij tijdens dit proces, welke het pekelwater vervuilen. Dit resulteert er uiteindelijk in dat er een overschot van pekelwater ontstaat en het pekelwater vervuild raakt , en afgevoerd moet worden als afvalstroom. Hier zitten dan ook hoge kosten aan verbonden, voor zowel transport als lozing.
Wafilin en CEVAP bieden innovatieve oplossing

Hein Weijdema, CEO van CEVAP, ontwikkelde met zijn team unieke verdampingsystemen welke gemaakt zijn van kunststof. Het voordeel van deze verdampers is dat ze gebruikt kunnen worden in zoute omgevingen zonder dat er corrosie optreedt. Dit is vaak wel het geval bij conventionele, metalen verdampers. Via zijn investeerders is hij terecht gekomen bij Wafilin Systems. Tijdens een gesprek ontstond het idee voor een potentiële samenwerking. “Wafilin was al een tijdje bezig om vervuilingen doormiddel van membranen uit het pekelwater te filtreren.”, zegt Weijdema. Hoewel deze techniek erg succesvol is gebleken, had Wafilin het idee dat ze meer zouden moeten kunnen doen voor het pekeloverschot in de kaasindustrie, mits ze hier de juiste partner voor konden vinden.
“We kunnen met onze membraanfiltratie technieken de verdunning van het zout niet tegengaan” verteld Schonewille, CEO van Wafilin. “Dit kunnen wij bij CEVAP met onze verdampers wel, waardoor het idee ontstond om samen een proces te ontwikkelen dat een complete behandeling voor pekelwater kan verzorgen” voegt Weijdema toe. “Op deze manier kan zowel de pekel gezuiverd worden, en water worden verdampt om het zoutverlies te beperken”

Visie voor de toekomst

De beide bedrijven focussen zich nu eerst op het realiseren van een eerste project in de kaasindustrie, waarin ze de techniek kunnen demonstreren met als doel om deze als geaccepteerde standaardoplossing voor het behandelen van pekelbaden in de internationale kaasindustrie weg te zetten. Daarna zullen ze samen kijken hoe ze hun gedeelde expertise naar andere industrieën kunnen brengen. Het uiteindelijke doel is om een groeiend aantal klanten in de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie te kunnen helpen met het optimaliseren van hun processen en het verlagen van de CO2 footprint door middel van deze unieke combinatie van twee innovatieve technologieën.

Bron: Wafilin Systems