HDM Pipelines ontwikkelt geautomatiseerde aanpak tracéstudies

Tracéstudies; knelpunten zijn verleden tijd.

Vroeger was het vervangen van oude leidingen of het aanleggen van nieuwe leidingen een tijdrovende klus. Men moest rekening houden met factoren zoals geplande woonwijken, aquaducten en spoorlijnen. Het in kaart brengen van de omgeving en het selecteren van de juiste techniek voor het leggen van het tracé waren complexe vraagstukken.

Tracéstudies geautomatiseerd

Maar nu is daar een perfecte oplossing voor. HDM Pipelines heeft een geautomatiseerde aanpak ontwikkeld waarmee tracéstudies snel en correct kunnen worden uitgevoerd.

“Binnen 3 minuten een voorstel voor een nieuw leidingtracé”

Met behulp van software en openbare bronnen voeren we een tracéanalyse uit, waarbij alle relevante variabelen en gegevens worden meegenomen, zoals archeologische hotspots, grondwaterwinninggebieden, wegkruisingen en spoorlijnen. Binnen slechts 3 minuten kan de leidingbeheerder een voorstel voor een nieuw tracé presenteren, inclusief een overzicht van alle knelpunten. Op deze manier kunnen deze knelpunten effectief worden aangepakt. Vervolgens analyseert HDM Pipelines de knelpunten ter plaatse en voegt hun bevindingen toe aan het voorstel.

Naast tijdsbesparing biedt het een veiliger leidingsysteem doordat potentiële risico’s direct worden geïdentificeerd en beheerst. Dit resulteert in efficiëntere, veiligere en betere tracéstudies.

Bron: HDM Pipelines