H2O New Business: Vooraf | Groeien naar een grote, sterke organisatie

Onze Water Alliance leden­ vergadering vorige maand was een mooie bijeen­komst, het is altijd goed en zinvol om regelmatig met de leden in gesprek te gaan. Na het samengaan met ENVAQUA op 1 januari was de opzet iets anders. We zijn aan het integreren en je ziet zo langzamerhand dat de samenwerking versterkend werkt. We groeien uit tot een grote, sterke watertechnologie organisatie die steeds aantrekkelijker wordt voor bedrijven; in een behoorlijk tempo sluiten nieuwe leden zich aan.

Een mooie ontwikkeling zijn de expertgroepen die al binnen de vereniging actief waren. Ik vind ze een verrijking voor de nieuwe organisatie die nu ontstaat. Actieve leden maken zich binnen zo’n expertgroep sterk voor aanpassing van wet- en regelgeving als dat nodig is. Als individueel bedrijf is zo’n lobby in feite onmogelijk, en ook als sector is het best ingewikkeld, maar je merkt dat we inmid­dels in Den Haag op de ministeries en in het politie­ke bestuur een volwassen gesprekspartner zijn.

WTEX10

Dat zie je aan het WTEX10 programma dat richt zich op vergroting van de export van de Nederlandse watertechnologiesector en ook het aanstaande Groeiplan Watertechnologie dat nu wordt voorbe­reid om de komende 10 jaren de sector te laten groeien en waarin wij als Water Alliance partici­peren. De leden van Water Alliance profiteren daarvan, want dit soort programma’s geven een impuls aan het naar de markt brengen van nieuwe, innovatieve Nederlandse technologieën. Die impuls is nodig en gewenst, want de watertran­sitie is echt een issue aan het worden. Als je leest en ziet wat er in de landen om ons heen allemaal gebeurt, met name in Zuid-Europa, dan denk ik: het gaat wel hard. En het is bovendien ook erg com­ plex, want het ene moment heb je het over droogte en twee weken later kampen ze daar met enorme overstromingen. En de gevolgen zijn groot, ook voor andere sectoren, zoals de landbouw. De effecten daarvan merken wij ook, want als landbouw­ producten uit Frankrijk, Spanje en Italië hier niet meer komen, dan heeft dat voor iedereen gevolgen. Vertaal je dat naar technologie, dan zit je toch al gauw op hergebruik van water. Op allerlei fronten. biocompact is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat met waterbesparende toiletten inzet op beperken van watergebruik. De filosofie daarbij is: we hebben niet te weinig water, we verbruiken er te veel van.

Bijdragen

En zo er zijn meer bedrijven die met waterbesparende technieken kunnen bijdragen aan de watertransitie, dus waar wachten we nog op? Dan loop je vaak tegen wet- en regelgeving aan, om­ dat het gewoon niet mag of niet veilig is. Dan gaat het ook vaak over emotie, omdat er ooit, jaren ge­leden, een leiding verkeerd is aangelegd waardoor iemand in huis verkeerd water heeft gedronken. Uiteraard, je moet ervoor zorgen dat het veilig blijft, maar er is nu al heel veel mogelijk om – geborgd water te besparen met technische toepassingen. Niet voor niks dat binnen Water Alliance de expert­ groep Circulair Water een vliegende start heeft.

En dan kom je weer uit bij de expertgroepen en hun lobby om regelgeving aan te passen. Dat werk wordt dus steeds belangrijker om stappen te kun­nen maken in de watertransitie. Daarom is het zo goed dat binnen Water Alliance de expertgroepen groeien en bloeien, zij zijn een belangrijke aan­ vulling op onze inzet om middelen te vinden voor de financiering van activiteiten. Zo ontstaat er een grote, sterke, brede organisatie die veel voor zijn leden kan betekenen en een belangrijke rol speelt in de maatschappelijke uitdagingen rond water.

New Business is een rubriek die vier keer per jaar te vinden is in watervakblad H2O magazine en als onderwerp (Nederlandse) innovaties in de watertechnologie heeft. Naast een inleiding van Water Alliance directeur Hein Molenkamp worden diverse bedrijven geshowcased.