Den Haag gunt opdracht gemalenbeheersysteem aan I-Real

De gemeente Den Haag beschikt binnen het rioleringssysteem over een groot aantal gemalen. Deze gemalen zorgen voor het transport van het rioleringswater naar de systemen van het Hoogheemraadschap van Delfland. De aanbesteding voor het vervangen van de aansturing en het gemalen beheersysteem (GBS) – of hoofdpost – binnen de gemeente Den Haag is gegund aan I-Real.

PLC’s

De aansturing van de gemalen, met uitzondering van de minigemalen, vindt op dit moment plaats via PLC’s, die het mogelijk maken dat de gemalen zelfstandig kunnen functioneren. De besturing van de gemalen zijn via analoge huurlijnen of GSM verbonden met het gemeentelijke GBS. Deze communicatielijnen ondersteunen geen continue verbinding tussen het GBS en de gemalen.

Ook het huidige GBS voldoet niet meer aan de huidige stand der techniek. Dit uit zich onder meer in het gebruik van een niet meer door de huidige PLC’s ondersteund communicatieprotocol. Dit maakt dat het GBS en de communicatielijnen tussen het GBS en de gemalen aan vervanging toe zijn.

H2gO

De gunning van Schematische weergavede aanbesteding omvat daarom de levering, de installatie, het onderhoud en beheer van een volledig werkend GBS. I-Real verzorgt de implementatie van H2gO als GBS. H2gO gaat met Siemens PLC’s communiceren via een ‘open’ protocol en gebruik van digitale communicatie. Hiermee is de gemeente ‘up-to-date’ en compatible met de laatste standaarden. H2gO biedt de gemeente onder aansturing op afstand, automatische storingsmeldingen, het bekijken van de toestand van een gemaal en analyse van de uit de PLC’s afkomstige data.

I-Real investeert continue in H2gO. De gemeente Den Haag heeft dus gekozen voor toekomstbestendig systeem om bediening, monitoring en beheer van gemalen op afstand mogelijk te maken.