Nederlands-Poolse samenwerking helpt innovatieve technologie eenvoudiger te waarborgen

Stel je bent een bedrijf en je hebt een innovatieve techniek ontwikkeld. Investeerders en klanten geloven  in de mogelijkheden en zien grote kansen, maar weten tegelijkertijd dat nieuwe technieken en methoden risico’s met zich mee kunnen dragen. Om de besluitvorming gemakkelijker te maken is er het zogenaamde ETV-certificaat. Dit certificaat biedt de garantie dat de innovatie doet wat het claimt te doen en wordt in de gehele Europese Unie en daar buiten erkend. Een Nederlandse speler die daar op het gebied van watertechnologie goed bij kan helpen is Benten Water Solutions (gevestigd op de WaterCampus Leeuwarden). Zij hebben sinds juni 2017 een samenwerking met een Poolse Environmental Technologies Verification Body. Een korte uitleg.

Certificaat werkt drempelverlagend voor innovaties

Benten Water Solutions is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau op het gebied van waterkwaliteit, waterkwaliteitsmonitoring en sensoring. Het bedrijf werkt voor het testen van innovatieve technologieën samen met het Center of Expertise Water Technology (CEW), op de WaterCampus Leeuwarden. Sinds juni werkt Benten samen met de Poolse Environmental Technologies Verification Body (ETV – Verification Body). Europese Environmental Technologies Verification Bodies zijn instituten die door de Europese Commissie zijn geaccrediteerd om innovatieve technologieën te beoordelen. Er zijn meerdere Verification Bodies in Europa, waarvan het Poolse Institute for Ecology of Industrial Areas er één is. De samenwerking tussen Benten, CEW en het Poolse ETV vormt een mooie driehoeksverhouding: Benten schrijft het onderzoeksprotocol, ETV beoordeelt dit en het CEW is de uitvoerende partij voor het onderzoek.

Benten was voor een Spaanse partij al langere tijd op zoek naar een ETV Verification Body, maar van de partijen waar ze eerder contact mee hadden bleken de kosten te hoog of duurden de procedures te lang. “Het contact met het Poolse ETV kwam wat dat betreft precies op het juiste moment, waardoor de Spaanse partij toch nog op een efficiënte manier en tegen lage kosten een ETV-procedure in kon gaan” aldus Corina Carpentier, managing director van Benten. “Door de samenwerking met het de Poolse ETV Verification Body kunnen we ons onderzoek in lijn brengen met de vereisten voor een ETV Certificaat, waardoor onze klanten ook direct het proces in kunnen gaan om een certificaat te krijgen.”

Matchmaking via Enterprise Europe Network

Het contact werd gelegd via een matchmaking event van het Enterprise Europe Network tijdens de Wasser Berlin. Vanuit Water Alliance kwam Matthijs Plijnaar in gesprek met de manager van het Poolse ETV die zogenaamde ETV – Test Bodies zocht. “Ik raakte in gesprek met mevrouw Ratman-Klosinska”, aldus Plijnaar. “Toen ze me vertelde dat ze Test Bodies zochten, bedacht ik dat dit wellicht interessant kon zijn voor Benten. Juist voor nieuwe technologieën zijn nog geen standaarden. En een dergelijke samenwerking tussen een Nederlands bedrijf en een organisatie in Polen kan voor veel bedrijven de drempel verlagen om in zee te gaan met innovatieve technieken.”  Eenmaal terug in Nederland speelde hij het contact dan ook door aan Benten Water Solutions.  Het Nederlandse bedrijf en het Poolse ETV Body gaan hun werkwijzen en procedures nu verder op elkaar afstemmen om zo in de toekomst bedrijven efficiënter en dus tegen lagere kosten een ETV-procedure te laten doorlopen.

Waarom is een ETV-certificaat belangrijk?

Een ETV-certificaat is van meerwaarde voor innovatieve technologieën. Juist voor nieuwe technologieën zijn nog geen standaarden. Dit maakt het lastig om de eigenschappen van de innovatie te controleren, waardoor het minder aantrekkelijk kan zijn voor klanten en investeerders om de technologie aan te schaffen of erin te investeren. Het ETV-certificaat biedt de garantie dat de innovatie doet wat het claimt te doen en wordt in de gehele Europese Unie erkent. Daarnaast kan het fungeren als een stap voor de internationale standaard ISO. Een uitleg over het ETV-proces en wat het u kan bieden vindt u ook op https://youtu.be/UOkTDwiZnyg

Meer informatie

Wilt u meer te weten komen over het European Technologies Verification Certificate en de procedures? Neemt u dan contact op met Corina Carpentier van Benten Water Solutions via info@benten-water.com.