Ontwikkeling inwendige inspectierobot voor persleidingen geslaagd

Eind 2016 hebben Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Zuiderzeeland en Acquaint B.V. , lid van Water Alliance, de handen ineen geslagen om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een inwendige inspectietechniek voor asbest cement (AC) afvalwaterleidingen.

De realisatie is nu een feit en het proces van deze pilot en resultaten van de ontwikkeling zijn samengevoegd in een film. Het laat zien dat het met deze nieuwe techniek mogelijk is om rioolleidingen over de gehele lengte inwendig te inspecteren op aanwezige faalmechanismen. Hiermee kan de staat en conditie van de leiding zo volledig en nauwkeurig mogelijk in kaart worden gebracht.

Mogelijke faalmechanismen

“Wij verwachten dat we daar ontzettend veel kosten mee kunnen besparen in de toekomst” zegt Peter van Dijk, bestuurder Waterschap Aa en Maas.

Lida Schelwald, heemraad Waterschap Zuiderzeezand, geeft in de film aan: “Staat u net als ons ook voor de vraag of u persleidingen moet vervangen of dat ze nog een tijdje mee kunnen met goed risicogestuurd onderhoud, start dan zo snel mogelijk met een inline inspectie”.

Bent u geïnteresseerd wat deze ontwikkeling voor u kan beteken of wat er bij komt kijken tijdens de voorbereiding, uitvoering en data analyse van een leidinginspectie, bekijk dan de film via de website van Acquaint.

Lees ook ons voorgaande nieuwsbericht over de inspectierobot.