Primeur in de polder – Waterschap Zuiderzeeland meet debiet om te verduurzamen

Flevoland ligt meters onder zeeniveau. Regen en kwelwater moeten daarom de polder uit, zo’n 6 meter omhoog. Vandaar dat Flevoland continu bemaald wordt door zeven grote gemalen. De hoeveelheid energie die daarmee gemoeid is, is even groot als het energieverbruik van 4.000 huishoudens. Waterschap Zuiderzeeland is het project ‘Energie & gemalen’ gestart om de polderbemaling te verduurzamen. Een van de gemalen, Gemaal Colijn, is daarom door Eijkelkamp Soil & Water uitgerust met debietmeetapparatuur. Een primeur!

Albert Koffeman, Technicus/gemaalbeheerder bij Waterschap Zuiderzeeland, legt uit: ‘Uiteindelijk gaat het om CO2-reductie. Van alle energie die we als waterschap gebruiken, is 65% nodig voor het bemalen van Flevoland. Als we daarop kunnen besparen of als we daarvoor hernieuwbare energie gebruiken, heeft dat een positieve invloed op de CO2-uitstoot van het Waterschap. Daarmee dragen we bij aan een toekomstbestendiger Flevoland.’

Berekenen versus meten

‘Eigenlijk hebben we van Gemaal Colijn een proeftuin gemaakt. We bekijken continu hoe we onze processen kunnen verbeteren met verduurzaming als doel. Om het pompproces goed te monitoren hebben we Eijkelkamp Soil & Water benaderd. Samen met Eijkelkamp zijn we gaan engineeren en hebben we een meetopstelling ontwikkeld met de transit time methode en apparatuur van NIVUS. Met deze meetopstelling meten wij het debiet van een van de drie aanwezige pompen in het gemaal. Dat is een enorm debiet van wel 450 kuub per minuut. Dat meten doen we met 8 NIVUS sensoren die in de perstunnel gemonteerd zijn.’

‘Onze meetopstelling is al in bedrijf en de resultaten zijn echt fenomenaal. We hebben tot een enkele decimaal achter de komma een beeld van wat zo’n gemaalpomp per minuut, per uur of per dag verzet. De data worden straks ontsloten naar onze database waaruit wij weer grafieken maken, rapportages schrijven en nieuwe proeven doen.’

‘Ik denk dat wij samen landelijk gezien voor een primeur hebben gezorgd. Ik denk namelijk niet dat er een andere debietmeteropstelling geïnstalleerd is in een tunnel van zo’n grote pomp die 460 à 480 kuub per minuut pompt. En dat kunnen we dan ook nog eens zeer nauwkeurig monitoren.’