Brightwork, lid van de Water Alliance, ontvangt VIDA Demonstration Voucher

Het consortium bestaande uit Brightwork, Nedaq en Nordic Water Benelux, hebben een VIDA Demonstration Voucher ontvangen voor hun onderzoeksvoorstel naar de toepassing van doekfiltratie voor waterhergebruik in de food sector.

Cloth filtration

Het concept van doekfiltratie (cloth filtration) wordt in andere landen reeds toegepast voor waterhergebruik, oppervlaktewaterbehandeling en vergaande verwijdering van fosfaat. In Nederland is deze techniek nog niet of nauwelijks toegepast. De techniek maakt gebruik van een drumfilter, waarbij cassettes met filtermedium volledig of gedeeltelijk ondergedompeld continue ronddraaien. Tijdens het ronddraaien accumuleren de verontreinigingen aan het buitenkant van het filter en stroomt het gezuiverde water weg naar de volgende stap. Het filtermedium wordt automatisch gereinigd door middel van een backwash proces met water en/of lucht (schoon gezogen, “stofzuiger principe”).

Starten met opdoen van kennis en ervaring

Hans Wouters, CEO van Brightwork, over het binnenhalen van deze voucher:
“Dankzij de toekenning van de VIDA Demonstration Voucher kunnen wij binnenkort starten met het opdoen van kennis en ervaring met deze techniek onder Nederlandse condities. Wij zien mogelijkheden om doekfiltratie toe te passen als een nabehandelingstap voor biologisch behandeld industrieel en huishoudelijk afvalwater. Als onderdeel van een waterhergebruiksinstallatie biedt het grote voordelen. Doekfiltratie lijkt een economisch interessant alternatief voor bijvoorbeeld ultrafiltratie als voorbehandelingsstap bij waterhergebruik projecten. De onderzoeksresultaten en praktijkervaringen zullen dit moeten aantonen.”

Bent of kent u een bedrijf in de food sector die werkt aan waterhergebruik? Het consortium komt graag met u in contact via de Water Alliance of via Hans Wouters van Brightwork B.V. om de mogelijkheden voor pilot onderzoek te bespreken.