Brabantse Delta investeert in innovatieve technieken om in de toekomst sterker te staan

In mei j.l. heeft Acquaint ( lid van Water Alliance) samen met waterschap Brabantse Delta een inspectie uitgevoerd aan de afvalwaterpersleiding tussen rioolgemaal Oosterhout en de zuivering Dongemond. De aanleiding is het door het waterschap in 2013 opgestelde inspectieplan om in de opvolgende jaren de afvalwaterleidingen van het waterschap te inspecteren. De recent uitgevoerde inspectie is verricht met de innovatieve inspectietechniek ‘Acquarius’. Zo werd het mogelijk om metingen uit te voeren over een afstand van 1700 meter. In dit artikel geven we het woord aan Ing. Rien van Wanrooij, Adviseur Civieltechnisch onderhoud bij waterschap Brabantse Delta, over de vruchtbare samenwerking tot dusver.

Wie ben je en wat doe je bij het waterschap?
Rien van Wanrooij, Adviseur Civieltechnisch onderhoud bij waterschap Brabantse Delta. Ik ben verantwoordelijk voor alle zuivering technische civiele objecten zoals waterzuiveringen, rioolgemalen en persleidingen. De hoofdtaak van afdeling Onderhouden is het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, waarna instandhoudingsadviezen
gegeven worden voor de meerjarenplanning.

Hoe zijn jullie in contact gekomen met Acquaint?
Ik heb al jaren geleden contact gehad met Rudy Dijkstra. Maar het eerste concrete contact kwam tot stand in 2015; tijdens een Landelijke Werkgroep Persleidingen. Een werkgroep die waterschappen en gemeentes faciliteert in het delen van data omtrent inspecties en inspectietechnieken. Bij die werkgroep waren wij ook betrokken vanuit een kernteam en daar is Acquaint toen ook eigenlijk een beetje ingerold om kennis met elkaar te delen.

Pilot

Kon Acquaint op dat moment al concreet iets voor waterschap Brabantse Delta betekenen?
Tijdens deze bijeenkomst is Acquaint een pilot gestart met vier waterschappen:
Waterschap Aa en Maas, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Zuiderzeeland en waterschapsbedrijf Limburg (WBL) om te onderzoeken of er een tool ontwikkeld kan worden voor de afvalwaterindustrie – als waterschap hebben we allemaal behoefte aan een goede tool-. Vervolgens hebben wij eerst die pilot afgewacht, zoals destijds afgesproken. Want we hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Als de inspectietechniek van zodoende kwaliteit is, dan kunnen ook andere waterschappen daarmee werken. Acquaint is gewoon op het vizier gebleven, ook van ons waterschap.

Aan wat voor tool is er dan precies behoefte vanuit alle waterschappen?
Een tool waarmee je (risicovolle) leidingen, denk aan materiaal, leeftijd en diameter, kunt inspecteren. Met deze resultaten kun je de conditie van de leiding bepalen en van daaruit verder handelen.

Je bedoelt de Acquarius?
Ja de Acquarius is zo’n voorbeeld. De inspectietool van Acquaint die de afgelopen jaren in sneltreinvaart is ontwikkeld en verbeterd. Ik hoor het Rudy nog zeggen, een paar jaar geleden “We kunnen heel veel exporteren en data ophalen, maar we kunnen de echo nog niet projecteren. We kunnen het plaatje er nog niet bij presenteren”. Inmiddels kan dat wel, zoveel onderzoek is er gedaan  en zoveel pilots zijn er uitgevoerd. Dus wij hebben dit jaar gezegd: “We moeten zeker met Acquaint die techniek gaan uitproberen”.

Voorbeeld

Een mooi voorbeeld van die samenwerking is de recent uitgevoerde inspectie in de transportpersleiding vanaf Oosterhout naar RWZI Dongemond. Wat was daar precies de aanleiding?
In 2013 hebben we een risicoanalyse opgesteld binnen ons waterschap en binnen ons leidingenareaal. Voorheen werden er ook wel inspecties uitgevoerd, maar dat gebeurde heel vaak ad hoc en op gevoel. We wilden ons hier verder in professionaliseren en hebben besloten om een risicoanalyse op te stellen om zo onze leidingen te kunnen prioriteren. Daaruit kwam naar voren welke leidingen erg risicovol zijn binnen ons beheersgebied. Er werd een inspectieprogramma op poten gezet. We zijn nog volop bezig met de uitrol. Maar het is dus begonnen met een leiding die op ons lijstje stond qua inspectie.

Wat maakt dat de leiding van Oosterhout naar de zuivering risicovol is?
Het is een grote leiding met een grote diameter. Dus als daar nou iets misgaat dan zijn de gevolgen enorm. Het is een lange leiding met een hoge leeftijd (uit de jaren 70). De leiding ligt er al lang en eigenlijk is de leiding al op het einde van zijn levensduur. Daarnaast heeft de leiding risicovol materiaal: Asbest Cement. Het is goed en duurzaam materiaal maar wel erg gevoelig voor biochemie zwavelzuur aantasting en wij zijn natuurlijk angstig dat die leiding een keer wordt aangetast, zowel van buiten als van binnen. Vandaar dat deze leiding ook als risicovol naar boven is gekomen. Daarnaast ligt de leiding  vlak bij de waterkering. Dus ook qua omgeving ligt de leiding gewoon gevoelig.

Met het vraagstuk om deze risicovolle leiding te inspecteren zijn jullie naar Acquaint gestapt?
Precies. We zijn met Acquaint om tafel  gegaan om te kijken naar de mogelijkheden om deze leiding te inspecteren. Toen de leiding gebouwd is, in de jaren 70, is er niet nagedacht om innovatieve inspectietools te lanceren, dus op deze leiding zit bijv. geen opvangmogelijkheid die je wel nodig hebt om bijv. jullie Acquarius er in te stoppen. De hele leiding moest eerst nagepluisd worden om te checken of we iets kunnen lanceren. De eerste vraag was: is de leiding geschikt voor inline inspectie? Zo zijn we dus gestart met een voorstudie.

Vervolg

En het vervolg?
Toen kwamen de voorbereidingen om een lanceerinstallatie te bouwen om  de pig te lanceren. Zo hebben we het gemaal in een week tijd moeten ombouwen. Dat is natuurlijk best ingrijpend. Ook op de zuivering hebben we maatregelen getroffen zodat we  de pig er netjes uit konden halen. En dat voor het uitvoeren van één inspectie. Een inspectie die we binnen vier uur  afrondden. Zo zit er nog een heel voortraject aan de uitvoering. Nu zitten we in het traject dat Acquaint de inspectieresultaten aan het beoordelen is. Eind deze maand zullen we samen evalueren.

Is er budget gereserveerd voor het eventueel vervangen van een leiding mocht dat toch het geval zijn?
Je brengt mij terug bij de oorsprong van deze uitdaging. We zijn gestart met het in kaart brengen van de vervanging van onze leidingen. We hebben gekeken naar het aantal jaren waarvan we denken dat leidingen meegaan. Zo kwamen we tot de ontdekking dat er een enorme vervangingspiek ontstaat in 2020 tot 2024. Deze gegevens hebben we getoond aan het bestuur, die vervolgens een budgetteringsplan opperde. We hebben het hier over een investering van miljoenen. Daarom hebben wij geadviseerd om eerst te gaan inspecteren. Je moet eerst weten wat de staat is van je leiding om te kunnen bepalen wanneer je iets moet vervangen. En dan hopelijk kun je die vervangingspiek naar  achteren verschuiven.

De afgelopen vijf jaar zijn we al aan het inspecteren en zijn we er eindelijk achter gekomen dat een aantal leidingen eigenlijk nog best wel van goede kwaliteit is. En als er ergens dingetjes zijn, dan is het heel lokaal en kunnen we het ook lokaal repareren. En dat is goed Asset Management!

De mensen bij Acquaint, een Siemen van der Heide bijvoorbeeld, die weten waar ze het over hebben. Weten wat er kan gebeuren en ook gewoon veel praktijkervaring hebben. Dat is gewoon echt van belang voor het slagen van deze acties!

Bron: Acquaint