Werkbezoek Tweede Kamer leden in het Okura Hotel Amsterdam: “Legionella moet terug op de agenda.”

Op initiatief van Holland Water hebben 3 leden van de Tweede Kamer afgelopen vrijdag 21 augustus een werkbezoek met het thema ‘Legionella’  afgelegd in het Hotel Okura Amsterdam.

Kamervragen

In het bijzijn van experts uit de branche is er stilgestaan bij de problematiek rond legionella in het algemeen, alsmede de knelpunten rond de huidige wet- en regelgeving. Mevrouw Corrie van Brenk (50PLUS) had al eerder Kamervragen gesteld en Minister Van Nieuwenhuizen om opheldering gevraagd. “Ik schrok best wel toen ik hoorde dat Nederland het in Europa helemaal niet zo goed doet en we na Slovenië, Denemarken en Italië het slechtst presteren op het gebied van legionella slachtoffers.”

Centraal in de discussie stond de kennis, kunde en ervaring van de water industrie, tijdens dit werkbezoek  vertegenwoordigd door Envaqua directeur Ignaz Worm: “We benadrukken ook zeker de vele goede onderdelen van onze wetgeving, maar het is overduidelijk én de hoogste tijd dat de zaken die knellen worden geëvalueerd, verbeterd en doelmatiger verankerd worden.”

Nederland geen koploper op het gebied van legionellapreventie en –bestrijding

President van Aqua Europe, de heer Scharstuhl, gaf de bijeenkomst nadrukkelijk mee dat de Nederlandse overheid niet moet denken dat Nederland koploper is op het gebied van legionellapreventie en -bestrijding. SP Kamerlid Cem Laçin verwoordde de overtuiging van het gezelschap als volgt: “Dit vraagt om actie, legionella moet serieus terug op de agenda en ik zal daar het initiatief toe nemen.” Speerpunt lijkt daarin dat watertech meer ruimte geboden moet worden om innovatieve oplossingen voor controle, preventie en bestrijding te introduceren. Dit zou niet alleen beter aansluiten bij het beleid elders in Europa, maar ook betere kansen  bieden voor export van de Nederlandse watertech expertise.

Holland Water’s Bifipro® Systeem

De effectiviteit van technieken zoals het koper- en zilverionisatie systeem Bifipro® van Holland Water is bewezen en die moeten sneller ingezet kunnen worden daar waar nodig om sneller, milieubewuster en kostenefficiënter tot resultaten te komen. Of zoals de heer Erik Ziengs van de VVD het treffend samenvatte: “Geen schijnveiligheid of symboolpolitiek, maar effectieve oplossingen van technieken die zich in de praktijk bewezen hebben.” Ziengs is al jaren een voorvechter voor doelmatiger legionellabeleid.

Interessant was ook de bijdrage van energie-expert Christophe Allaert uit België: “Er liggen veel mogelijkheden om met behulp van technologie besparingen te realiseren in water- en energieverbruik. In België worden CO2-verlagende en kostenbesparende oplossingen al volop benut zonder dat wet- en regelgeving daar beperkende voorwaarden aan stelt.” Hoofd technische dienst van het Hotel Okura Amsterdam, de heer Ronald Crombosch, liet vol trots het Bifipro® systeem zien aan de Kamerleden. Allen waren onder de indruk van het feit dat er geen legionellaoverschrijdingen werden gemeten, zelfs niet tijdens de intelligente lock-down toen het hotel niet of nauwelijks bezet was.