Watertechnologiesector blijft gevolgen ondervinden van Coronapandemie

Uit de meest recente peiling in december, afgenomen voor aankondiging van de lockdown, blijkt dat bedrijven nog steeds nadelige gevolgen ondervinden van de Coronapandemie. In veel gevallen is de situatie nagenoeg gelijk aan de situatie in september. Opvallend daarbij is dat bijna 60 procent van de respondenten geen verlies van werk verwacht. Daarmee is dat het hoogste percentage sinds het uitsturen van de enquête in april. Ook het percentage respondenten dat aangeeft geen omzet verlies te verwachten was niet eerder zo hoog. Niettemin is het percentage met verminderde R&D inzet 14 procent gestegen naar 27,5 procent. Sinds juni is dit percentage niet zo hoog geweest. Tevens geeft 4 procent van de respondenten aan van de vaste lasten niet te kunnen betalen. In september en oktober werd dit door geen enkele respondent als probleem aangegeven.

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de NOW of TOZO regeling is gedaald van 50 procent in oktober naar 8 procent in december. Dit was sinds het begin van deze enquete in april niet eerder zo laag. Het aantal respondenten dat medewerkers op andere activiteiten heeft ingezet is gestegen van 27 procent in oktober naar 46 procent en is daarmee weer ongeveer op het niveau van september (44%). 23 procent van de respondenten heeft medewerkers moeten ontslaan of heeft contracten niet verlengd.

“Nu we medio december opnieuw met een lockdown te maken hebben gekregen tot zeker 19 januari,  is het zeker belangrijk door te gaan met de regelmatig gehouden enquêtes. Deze geven ons een goed beeld over een langere periode van de gevolgen van de coronapandemie voor de watertechnologie sector in Nederland” aldus Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance. “De uitkomsten van de enquetes zijn door ons goed te gebruiken in de terugkoppeling naar de overheid. Het is verontrustend om te zien uit de december enquete blijkt dat de investering in R&D zo sterk is afgenomen en meer bedrijven weer mensen moeten ontslaan. Aan de andere kant zien we juist dat het aantal bedrijven dat geen verlies van werk verwacht is gestegen.” aldus Molenkamp.

In opdracht van TKI Watertechnologie brengt de WaterCoalitieNL (Water Alliance, het Netherlands Water Partnership en Envaqua) sinds april in kaart wat de de economische effecten en knelpunten voor de sector zijn als gevolg van de corona pandemie en de daartegen genomen maatregelen. Waar lopen ondernemers tegenaan en zijn daar waar mogelijk oplossingen voor te vinden? Om dit inzichtelijk te krijgen is een korte enquête opgesteld die regelmatig wordt uitgestuurd.

Wilt u de trends en resultaten uitvoeriger bekijken? Klik dan hier voor de uitgebreide PDF.