UV LifeShower van Uvidis wint de FGNoviteitenprijs 2015

De UV LifeShower is een revolutionaire, fraai gestileerde en eenvoudig te monteren douche-unit, waarmee het risico op besmetting door micro-organismen (denk aan Legionella) wordt geminimaliseerd. De UV Lifeshower is uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen, woningcorporaties en overheidsinstellingen. De unit voldoet bovendien aan alle eisen die aan een Arbo-douche worden gesteld.Uvidis

De uitzonderlijke, unieke kwaliteiten van de UV LifeShower zijn ook (h)erkend door de onafhankelijke jury van de FGNoviteitenprijs. Voor de prijs, die ieder jaar wordt toegekend aan een product of dienst waarmee de facilitaire sector zich innovatief ontwikkelt, werd de UV LifeShower uit ruim honderd inzendingen als winnaar aangewezen. Daarbij speelde niet alleen het innovatieve karakter een rol, maar was ook ‘duurzaamheid’ van doorslaggevend belang.

Meer informatie