Seminar warmteterugwinning uit afvalwater kansen en uitdagingen 16 maart 2015

LogoDenewa2De gemeente Aurich en de partners van het Denewa project organiseren op 16 maat het seminar “Warmteterugwinning uit afvalwater: kansen en uitdagingen”. Het seminar wordt georganiseerd ter afsluiting van het Duits Nederlands Interreg IVA project Denewa.

Tijdens dit seminar hoort u over de laatste ontwikkelingen op dit gebied met voorbeelden uit Nederland en Duitsland. Ook wordt een bezoek gebracht aan de warmte pilot plant in Aurich waarbij de warmte uit afvalwater van een zuivelfabriek wordt gevoed aan het warmtenetwerk van de stad Aurich.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
– Identificeren van hot spots voor warmteterugwinning.
– Ontwerp, bouw en exploitatie van warmte uit afvalwater systemen.
– Benutten van warmte uit industrieel afvalwater van een melkfabriek.
– Duurzaam verwarmen van zwembaden.

Meer informatie