Tweede ronde voor wc-papier in Groningse Leek

Jaarlijks wordt in Nederland 180 miljoen kilo wc-papier doorgespoeld. De papiervezels die in het spoelwater zitten zijn waardevol, maar er wordt nog niets mee gedaan. Zonde! Cellvation® brengt hier verandering in en maakt van de waardevolle papiervezels een nieuwe grondstof.

Cellvation® is een samenwerking tussen de bedrijven KNN Cellulose BV (Leeuwarden) en BWA BV (Purmerend), die zich ten doel stelt op kosteneffectieve wijze een nieuwe grondstof uit gebruikt wc-papier te produceren. Hierbij wordt een geheel nieuw ontwikkelde technologie toegepast. Waterschap Noorderzijlvest ziet het belang daarvan in en stelt de rioolwaterzuivering in het Groningse Leek beschikbaar als test-/demonstratielocatie. In 2016 werd al met succes met de uit wc-papier teruggewonnen cellulosevezels (verwerkt in asfalt) een deel van een fietspad in Friesland aangelegd, waarmee de waarde van de technologie is aangetoond. Als gevolg van de goede testresultaten in Leek wordt de technologie in 2017 verder opgeschaald. Daarmee is duurzame grondstoffenwinning uit rioolwater realiteit geworden!

Fietsen op wc-papier

Waterschappen in Nederland hebben veel ambitie als het gaat om het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater. Op de rioolwaterzuivering in Leek wordt de Cellvation®-technologie uitvoerig getest en geoptimaliseerd. Het proces bestaat uit een aantal innovatieve stappen, geïnspireerd door de papier- en voedingsmiddelenindustrie. Het resultaat is een technologie die op een rioolwaterzuiveringslocatie (rwzi) kan worden toegepast voor het produceren van schone, marktrijpe cellulose. De productie van Leek wordt nu al ingezet als hoogwaardige toevoegstof in asfalt in en om de provincie Groningen. Daarmee is het dus goed mogelijk dat u binnenkort over uw ‘eigen’ toiletpapier fietst!

De bedrijven BWA BV en KNN Cellulose BV zijn actief in de watersector en op de circulaire grondstoffenmarkt. Als slagvaardige, complementaire ondernemers brengen ze Cellvation® gezamenlijk op de markt, waarbij ze rekenen op internationale impact. De ontwikkeling van de technologie wordt mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord Nederland en de provincie Groningen via het Innovatief Actieprogramma-4.

De samenwerking tussen BWA, KNN Cellulose en Waterschap Noorderzijlvest wordt ondersteund door de Water Alliance, waardoor een uniek samenwerkingsverband ontstaan is tussen de overheid, kennisinstellingen én het bedrijfsleven, waarbij de nadruk ligt op de innovatieve en duurzame watertechnologie die wereldwijd vermarkt kan worden. Dankzij het brede netwerk van de partijen worden ontwikkelingen versneld en wordt concrete business gerealiseerd.